Põnevaid vaatlusi / Birding news

22.01
Tartumaal Varnjas kukkurtihane (Remiz pendulinus). Pärnus tikutaja (Gallinago gallinago).

21.01
Saaremaal Karalas 5 sookiuru (Anthus pratensis).

16.01
Põlvamaal Põlgastes sookurg (Grus grus). Tartumaal Lapetukmes hoburästas (Turdus viscivorus). Järvamaal Äiamaal 4 ja Läänemaal Nõmmel 2 õõnetuvi (Columba oenas).

14.01
Saaremaal Kõrkveres hoburästas (Turdus viscivorus).

13.01
Saaremaal Kasti lahel 2 ristparti (Tadorna tadorna), Pangal hoburästas (Turdus viscivorus) ja Poripõllul kanada lagle (Branta canadensis).

12.01
Saaremaal Kuusnõmmel 39 suurnokk-vinti (Coccothraustes coccothraustes) – suurim teadeolev talvine salk Eestis, Riksu lahel punapea-vart (Aythya ferina), Leedri külas hallhani (Anser anser) ja Toomalõukal rabapistrik (Falco peregrinus). Lääne-Virumaal Metsanurgas sooräts (Asio flammeus).

11.01
Hiiumaal Ristna neemel jääkajakas (Larus hyperboreus). Võrumaal Tamula järvel ja Põlvamaal Põlva linnas punapea-vart (Aythya ferina). Saaremaal Kallastel 17 sarvikpütti (Podiceps auritus), Harilaiul 158 merirüdi (Calidris maritima) ja 16 punapea-varti (Aythya ferina). Raplamaal Märjamaa vallas vöötkakk (Surnia ulula).

7.01
Saaremaal Roomassaares väike-lehelind (Phylloscopus collybita), Luulupes rabapistrik (Falco peregrinus) ja Säärel põldlõoke (Alauda arvensis). Hiiumaal Tahkunas 3 must-lepalindu (Phoenicurus ochruros).

6.01
Saaremaal Harilaiul rabapistrik (Falco peregrinus), Kehilas 9 sarvikpütti (Podiceps auritus). Hiiumaal Lepikul rabapistrik (Falco peregrinus).

5.01
Saaremaal Türjul puna-harksaba (Milvus milvus), Säärel 2 sooparti (Anas acuta), Rahustes 4 sookiuru (Anthus pratensis), 2 sooparti (Anas acuta), rüüt (Pluvialis apricaria) ja 5 tikutajat (Gallinago gallinago), Lüllel 2 suur-laukhane (Anser albifrons), Riksu lahel väikepütt (Tachybaptus ruficollis) ja Undvas 9 lõunatirku (Uria aalge) rändel. Läänemaal Põõsaspea neemel randkiur (Anthus petrosus).

4.01
Saaremaal Piilal rabapistrik (Falco peregrinus) ja 350 põhjavinti (Fringilla montifringilla), Roomassaares lääne-pöialpoiss (Regulus ignicapilla), rooruik (Rallus aquaticus) ja 2 taita (Gallinula chloropus).

3.01
Hiiumaal Esikülas rabapistrik (Falco peregrinus).

2.01.2020
Hiiumaal Kõrgessaares kiivitaja (Vanellus vanellus), Käina lahes 2 punapea-varti (Aythya ferina), Nasval 8 ja Ristsäärel 3 ning Harjumaal Klooga järvel 5 kanada laglet (Branta canadensis).

1.01.2020
Saaremaal Jämajas põldvutt (Coturnix coturnix) – uus talveliik Eestile, Säärel 3 tikutajat (Gallinago gallinago) ja mudanepp (Lymnocryptes minimus), Türjus tikutaja (Gallinago gallinago) ja sookiur (Anthus pratensis). Muhu saarel Kõinastu leel suurkoovitaja (Numenius arquata), lind on paigal eelmise aasta oktoobrist. Lääne-Virumaal Mallal tuuletallaja (Falco tinnunculus). Hiiumaal Käina lahel 8 kanada laglet (Branta canadensis) rändel.