Hõbehaigrute (Egretta alba) invasioon Eestis aastal 2004

Hõbehaigrute invasioon Eestis aastal 2004
Invasion of Great White Egrets in Estonia 2004
Uku Paal, Riho Marja

Joonis 2. Kaart kohtamispaikadest. Joonis 2. Kaart kohtamispaikadest. Hõbehaigur (Egretta alba) on Eestis eksikülaliste nimekirjas olev linnuliik. Viimastel aastatel on hõbehaigrute esinemissagedus suurenenud ja 2004. aasta oli sellele liigile lausa erakordne. Ka meie lõunanaabrite juures Lätis kohati hõbehaigruid sel aastal eriti palju, suurimas kogumis loendati lausa 102 lindu ja lindude koguarvuks riigis hinnati vähemalt 342 isendit 76 eri paigas. Lätis on liik pesitsenud üksikuil kordadel, paaril korral segapaarina hallhaigruga.

Joonis 1. Eestis kohatud isendite hõbehaigrute vaatluste kohta (tõnäolised ja võimalikud samade isendite vaatlused on arvestatud ühe isendina). Joonis 1. Eestis kohatud isendite hõbehaigrute vaatluste kohta (tõnäolised ja võimalikud samade isendite vaatlused on arvestatud ühe isendina). Eestis vaadeldi esimest isendit 24.04 Piklas Pärnumaal. Sügisene invansioon algas juuli teisel poolel suurte soojadega ja kulmineerus septembri lõpus. Viimast isendit vaadeldi erakordselt hilja 2. novembril Raja külas Peipsi rannikul. See on hiliseim hõbehaigru kohtamine Eestis.
Selles kokkuvõttes on kasutatud vaid HK-s aktsepteeritud vaatlusi ja seetõttu pole kõik vaatlused kaasatud. Samuti teeb adekvaatse arvukuse hindamise raskeks ka liigi omapära. Suurt valget lindu on hõlbus märgata ja tõenäoliselt on samu linde vaadeldud mitmes eri paigas. Ka siin lühiülevaates esineb mõningaid väikseid ebatäpsusi kohanimedes ja lindude arvukuse hinnangutes. Huvitav on ära märkida, et hõbehaigruid vaadeldi 2004. a. igas Eesti piirkonnas – idas (Peipsi), läänes (Saaremaa ja Lääne-Eesti), põhjas (Tallinn) ja lõunas (Võrumaa).

2004 loendatud isendite kohta (kuupäev/linnud)

id Kuupäev Arvukus Vaatluskoht Maakond
1 24.04.2004 2 is Pikla Pärnumaa
2 8.05.2004 1 is Lao Pärnumaa
3 20.07-26.08 1-3 is Järvere Võrumaa
4 2.08.-3.10.2004 1-5 is Pikla Pärnumaa
5 8.08.2004 2 is Paljassaare Harjumaa
6 13 ja 18.08.2004 1 is Saunja laht Läänemaa
7 13.08.-4.10.2004 1-9 is Häädemeeste Pärnumaa
8 14.08.2004 3 is Suti torn Pärnumaa
9 14.08.2004 1 is Keemu Läänemaa
10 14.08-6.10.2004 1 (3?) Haaslava Tartumaa
11 01.09.-23.09.2004 1 is Ilmatsalu Tartumaa
12 2.09.2004 1 is Aardla polder Tartumaa
13 3.09.2004 1 is Sõrve säär Saaremaa
14 11.09.2004 1 is Keeri järv Tartumaa
15 18.09.2004 1 is Tabina järv Võrumaa
16 18.09.2004 3 is Võiste Pärnumaa
17 19.09.2004 8 is Lepanina Pärnumaa
18 12.10.2004 1 is Mustvee Jõgevamaa
19 17.10.-2.11.2004 1 is Omedu Jõgevamaa
20 18.09.-5.10.2004 8-13 is Piirumi Pärnumaa