2011.a. uudised

31.12
Harjumaal Laokülas puna-veetallaja (Phalaropus fulicarius), Eesti 15. leid ja 3. talvine vaatlus. Samas lisaks linavästrik (Motacilla alba). Põõsaspeal noor laisaba-änn (Stercorarius pomarinus) rändel (tume vorm). Samuti Eesti 3. talvine vaatlus. Saaremaal Karala lähistel sooräts (Asio flammeus), Kanissaares 25 rüüta (Pluvialis apricaria).

30.12
Tartus 12 suur-laukhane (Anser albifrons) rändel W. Saaremaal Loodes mudanepp (Lymnocryptes minimus).

29.12
Saaremaal Nasval tõmmukajaka (Larus fuscus) vanalind ja Kärlas sookurg (Grus grus). Tartus suur-laukhani (Anser albifrons) ja veepuhastusjaama linavästrik (Motacilla alba) endiselt alles.

28.12
Saaremaal Karala lähistel Katre lõukal 6 kanada laglet (Branta canadensis) ja Rannakülas tundrakaur (Gavia adamsii). Kuressaares 2 väike-lehelindu (Phylloscopus collybita) ja rooruik (Rallus aquaticus). Harjumaal Rohuneemel 31 kanada laglet (Branta canadensis).

27.12
Kablis noor kaljukajakas (Rissa tridactyla) rändel S. Pärnumaal Audrus sookurg (Grus grus). Tallinnas Paljassaares linavästrik (Motacilla alba). Haapsalus 8 kanada laglet (Branta canadensis).

26.12
Saaremaal Rannakülas tundrakaur (Gavia adamsii). Sõrve säärel väikepütt (Tachybaptus ruficollis) ja 4 nõmmelõokest (Lullula arborea). Põõsaspeal 34 kanada laglet (Branta canadensis) rändel. Pärnumaal Pulgojal tikutaja (Gallinago gallinago).

25.12
Läänemaal Põgaris 30 rüüta (Pluvialis apricaria) ja 120 kiivitajat (Vanellus vanellus). Haeskas 210 rüüta (Pluvialis apricaria) ja 70 kiivitajat (Vanellus vanellus). Pärnumaal Häädemeestes tikutaja (Gallinago gallinago) ja Piklas sarviklõoke (Eremophila alpestris) ja soopart (Anas acuta).

24.12
Tartumaal Varnjas suur-laukhani (Anser albifrons). Hiiumaal Vaemlas õõnetuvi (Columba oenas).

22.12
Pärnumaal Kastnas soopart (Anas acuta).

21.12
Põõsaspeal noor tõmmukajakas (Larus fuscus) rändel. Tartu veepuhastusjaamas linavästrik (Motacilla alba). Läänemaal Linnamäel tiivavigastusega sookurg (Grus grus). Hiiumaal Kärdlas must-lepalind (Phoenicurus ochruros) (8. talvine vaatlus) ja Allikal sooräts (Asio flammeus). Lisaks on Pärnumaal nähtud vaenukägu (Upupa epops) – 5. talvine vaatlus.

20.12
Läänemaal Keskvere mõisa juures lagleparves mõned suur-laukhaned (Anser albifrons).

19.12
Pärnumaal Piklas puna-veetallaja (Phalaropus fulicarius) jätkuvalt paigal.

18.12
Pärnumaal Piklas puna-veetallaja (Phalaropus fulicarius), sama lind, kes eile oli Võistes. Võistes mudanepp (Lymnocryptes minimus).

17.12
Pärnumaal Võistes puna-veetallaja (Phalaropus fulicarius), Eesti 14. leid ja 2. talvine vaatlus.

15.12
Võrtsjärvel Limnoloogiajaama juures 500 väikekosklat (Mergellus albellus).

11.12
Läänemaal Haeskas 120 rüüta (Pluvialis apricaria) ja 70 kiivitajat (Vanellus vanellus).

10.12
Pärnumaal Piklas sarviklõoke (Eremophila alpestris). Hiiumaal Putkastes kaelustuvi (Columba palumbus).

6.12
Hiiumaal Hellamaal õõnetuvi (Columba oenas).

5.12
Saaremaal Jämajas puna-veetallaja (Phalaropus fulicarius) endiselt paigal, Rahustes leeterüdi (Calidris alba), merisk (Haematopus ostralegus) ja 2 punajalg-tildrit (Tringa totanus) alles. Sõrve säärel 3 kaelustuvi (Columba palumbus) ja 8 nõmmelõokest (Lullula arborea). Hiiumaal Vaemla villavabriku juures 3 kaelus-turteltuvi (Streptopelia decaocto) ja Putkastes sooräts (Asio flammeus).

4.12
Saaremaal Jämajas puna-veetallaja (Phalaropus fulicarius), Eesti 13. leid ja 1. talvine vaatlus. Saaremaal Rahustes leeterüdi (Calidris alba) – uus talveliik Eestile, merisk (Haematopus ostralegus) – Eesti 4. talvine vaatlus, 4 luitsnokk-parti (Anas clypeata) – Eesti 6. talvine vaatlus, 5 sooparti (Anas acuta), 2 punajalg-tildrit (Tringa totanus), plüü (Pluvialis squatarola). Sõrve säärel 8 nõmmelõokest (Lullula arborea). Tartumaal Rõhul 240 rüüta (Pluvialis apricaria).

3.12
Saaremaal Rahustes 2 heletildrit (Tringa nebularia) – uus talveliik Eestile, liivatüll (Charadrius hiaticula) – Eesti 2. talvine vaatlus, 2 punajalg-tildrit (Tringa totanus), 2 sooparti (Anas acuta), linavästrik (Motacilla alba), 5 tikutajat (Gallinago gallinago), plüü (Pluvialis squatarola), määramata rüdi (Calidris sp.) ja mustlagle (Branta bernicla). Pärnumaal Võistes 2 tikutajat (Gallinago gallinago) ja 3 sooparti (Anas acuta). Läänemaal Haeskas 14 rüüta (Pluvialis apricaria).

1.12
Esimeste “talveraridena” Harjumaal Püünsis ja Pärnumaal Piklas soopart (Anas acuta), Pärnumaal Võistes soorüdi (Calidris alpina).

29.11
Läänemaal Põõsaspea neemel määramata änn (Stercorarius sp.) rändel. Väga hiline vaatlus.

26.11
Tartumaal Rämsi poldril vaenukägu (Upupa epops), Palupõhjal vöötkakk (Surnia ulula) jätkuvalt paigal.

20.11
Tartumaal Palupõhjal vöötkakk (Surnia ulula).

18.11
Läänemaal Haeskas punakael-lagle (Branta ruficollis).

16.11
Pärnumaal Suurejõel vöötkakk (Surnia ulula).

12.11
Läänemaal Põõsaspea neemel noor kaljukajakas (Rissa tridactyla).

11.11
Ida-Virumaal Kiviõlis leiti emane lumekakk (Bubo scandiacus).

10.11
Vormsil Saxbys tundrakaur (Gavia adamsii) rändel.

6.11
Tartumaal Virtsu külas vaenukägu (Upupa epops).

5.11
Tartumaal Laeva vallas vaadeldi habekakku (Strix nebulosa).

2.11
Läänemaal Pivarootsis jõgivästrik (Motacilla cinerea) rändel.

30.10
Läänemaal Spithamis vöötkakk (Surnia ulula).

29.10
Läänemaal Põõsaspea neemel 2 noort kaljukajakat (Rissa tridactyla) rändel, samas ka 2 vööt-käbilindu (Loxia leucoptera).

27.10
Lääne-Virumaal Lahemaa Rahvuspargi aladel vaadeldi habekakku (Strix nebulosa).

24.10
Läänemaal Haversis välja-väikelõoke (Calandrella brachydactyla), Eesti 6. vaatlus. Lind leiti juba eelmisel päeval, aga siis jäi liik täpselt määramata. Läänemaal Riguldis vöötkakk (Surnia ulula).

23.10
Läänemaal Põõsaspea neemel 2 noort kaljukajakat (Rissa tridactyla) rändel, samas ka vööt-käbilind (Loxia leucoptera). Rapla maakonnas Avastes lumehani (Anser caerulescens) jätkuvalt paigal.

18.10
Rapla maakonnas Kojastus punakael-lagle (Branta ruficollis).

14.10
Rapla maakonnas Avastes lumehani (Anser caerulescens). Läänemaal Puises tuttkarakaara (Caracara plancus; E-kategooria), ilmselt sama lind, keda nähti juuni lõpus Lääne-Virumaal Kõrvekülas. Puises ka vöötkakk (Surnia ulula).

13.10
Hiiumaal Tahkunas 2 noort laisaba-änni (Stercorarius pomarinus) rändel.

Rändenumbreid/migrations:
Mehikoorma – järvekaur (Gavia arctica) 1134.

11.10
Hiiumaal Ristnas kaelusrästas (Turdus torquatus).

9.10
Hiiumaal Ristnas vööt-lehelind (Phylloscopus inornatus).

8.10
Harjumaal Lähtses lumehani (Anser caerulescens). Hiiumaal Ristnas 2-3 koldjalg-hõbekajakat (Larus cachinnans), niidukiur (Anthus richardi) ja vööt-lehelind (Phylloscopus inornatus).

7.10
Hiiumaal Ristnas noor koldjalg-hõbekajakas (Larus cachinnans) ja noor kaljukajakas (Rissa tridactyla).

6.10
Hiiumaal Ristnas lääne-mustlagle (Branta bernicla hrota) ja noor laisaba-änn (Stercorarius pomarinus) rändel. Tallinnas Väike-Paljassaares must-harksaba (Milvus migrans).

Itaalias Linosa saarel rõngastati taiga-kärbsenäpp (Ficedula mugimaki) – tunnustamise korral on see uus liik Lääne-Palearktisele.

5.10
Osmussaarel pikksaba-änn (Stercorarius longicaudus) rändel. Läänemaal Põõsaspea neemel 2 noort pikksaba-änni (Stercorarius longicaudus) rändel.

2.10
Raplamaal Paljasmaal punakael-lagle (Branta ruficollis).

1.10
Saaremaal Sõrve poolsaarel Laadlas vööt-lehelind (Phylloscopus inornatus).

Rändenumbreid/migrations:
Sõrve linnujaam – valgepõsk lagle (Branta leucopsis) + hanelised (Branta/Anser sp) 60 000.
Mehikoorma – mustlagle (Branta bernicla) 1029, välja-loorkull (Circus cyaneus) 27.

30.09
Põõsaspea neemel pikksaba-änn (Stercorarius longicaudus) rändel. Tartumaal Rõhul punajalg-pistrik (Falco vespertinus).

29.09
Tartumaal Mehikoormas vööt-käbilind (Loxia leucoptera). Ristnas taas lääne-mustlagle (Branta bernicla hrota) rändel ja samas ka kirde-mustlagle (Branta bernicla nigricans) jätkuvalt paigal.

27.09
Ristnas kirde-mustlagle (Branta bernicla nigricans) paigal. Osmussaarel taas vööt-lehelind (Phylloscopus inornatus). Valgamaal Tõrvas 2 punajalg-pistrikku (Falco vespertinus) rändel.

26.09
Ristnas kirde-mustlagle (Branta bernicla nigricans) ja 2 lääne-mustlaglet (Branta bernicla hrota) rändel. Osmussaarel vööt-lehelind (Phylloscopus inornatus).

25.09
Osmussaarel lumehane (Anser caerulescens) tume vorm rändel ja Läänemaal Põgaris valge vorm paigal. Tallinnas punakael-lagle (Branta ruficollis) rändel. Hiiumaal Ristna lõunaninal vööt-lehelind (Phylloscopus inornatus), samas ka 2 lääne-mustlaglet (Branta bernicla hrota) rändel. Läänemaal Puises noor stepi-loorkull (Circus macrourus) rändel.

Rändenumbreid/migrations:
Põõsaspea – mustlagle (Branta bernicla) 31867, valgepõsk-lagle (Branta leucopsis) 9499 + haneline (Anser/Branta) 8939, viupart (Anas penelope) 5853.
Kõikjal Eestis palju suuri haneparvi näha, ilmselt haneliste rändetipp.

24.09
Põõsaspea neemel 5 ja Ristnas 5 lääne-mustlaglet (Branta bernicla hrota) rändel.

Rändenumbreid/migrations:
Mehikoorma – lõopistrik (Falco subbuteo) 44, kaelustuvi (Columba palumbus) 1255, pasknäär (Garrulus glandarius) 455, määramata värvuline (Passeriformes) 142000.
Sõrve linnujaam – määramata värvuline (Passeriformes) 38300, raudkull (Accipiter nisus) 365, õõnetuvi (Columba oenas) 201.
Põõsaspea – mustlagle (Branta bernicla) 35767, viupart (Anas penelope) 6881, soopart (Anas acuta) 818, luitsnokk-part (Anas clypeata) 115, merivart (Aythya marila) 7981.

23.09
Hiiumaal Ristnas 3 ja Läänemaal Põõsaspea neemel 2 lääne-mustlaglet (Branta bernicla hrota) rändel.

Rändenumbreid/migrations:
Mehikoorma – lõopistrik (Falco subbuteo) 35, raudkull (Accipiter nisus) 62, pasknäär (Garrulus glandarius) 330, määramata värvuline (Passeriformes) 116000.
Sõrve linnujaam – raudkull (Accipiter nisus) 560, määramata värvuline (Passeriformes) 68000
Ristna – mustlagle (Branta bernicla) 5000

20.09
Hiiumaal Lassis noor punajalg-pistrik (Falco vespertinus). Sõrve linnujaamas noor stepi-loorkull (Circus macrourus) rändel.

19.09
Kabli linnujaamas rõngastati vööt-lehelind (Phylloscopus inornatus).

18.09
Lätis Pape ornitoloogiajaamas püüti ja rõngastati põhja-lehelind (Phylloscopus borealis). Tunnustamise korral on see uus linnuliik lõunanaabritele.

17.09
Sõrve linnujaamas püüti väiketsiitsitaja (Emberiza pusilla) (Eesti 8. vaatlus) ja 2 vööt-lehelindu (Phylloscopus inornatus) (Eesti 85. ja 86. vaatlus).

16.09
Harjumaal Rohuneemel ja ka Suurupis noor pikksaba-änn (Stercorarius longicaudus).

13.09
Lääne-Virumaal Käru külas 1 juv ja 1 ad emane punajalg-pistrik (Falco vespertinus).

11.09
Hiiumaal Vaemlas noor punajalg-pistrik (Falco vespertinus).

10.09
Ainazis Läti poolel nähti Eesti-Läti piiri ületavat noort pikksaba-änni (Stercorarius longicaudus). Läänemaal Saunja lahel noor valgetiib-viires (Chlidonias leucopterus). Harjumaal Kiial must-harksaba (Milvus migrans).

9.09
Kanada kurg (Grus canadensis) Kiia küla põllul endiselt olemas. Läänemaal Põgaris noor punajalg-pistrik (Falco vespertinus) rändel.

8.09
Järvamaal Mäekülas noor punajalg-pistrik (Falco vespertinus).

7.09
Harjumaal Keila-Joal isane jõgivästrik (Motacilla cinerea).

6.09
UUS LIIK EESTILE! Eile Soomest Eesti poole teel olnud kanada kurg (Grus canadensis) leitigi täna Harjumaalt Kiia küla põldudelt üles. Tegemist on 382. linnuliigiga Eestis. Pilt galeriis.

Tartumaal Lahe külas kaks noort punajalg-pistrikku (Falco vespertinus).

5.09
Soomes nähti täna kanada kurge (Grus canadensis). Aktsepteerimisel on see Soomele uus liik, kuid linnu päritolu osas tuleb kindlasti tuline arutelu. Viimati nähti seda isendit õhtul Porkkala lähistel Eesti poole suundumas ja homme hommikuks on lind kas Eestisse peatuma jäänud või meilt läbi rännanud. Seega sookure kogumeid vaadeldes tasub sel sügisel tähelepanelik olla.

Kanada kurg on mõnel korral Euroopasse ka looduslikul teel sattunud. Briti saartel kohatud isendid on kahel korral edasi rännanud mandrile ja 2009. a. sügisel kohati ühte lindu Prantsusmaal (eeldatavasti kohati sama isendit varem Orkney saarel). Pole välistatud, et sama isend on nüüd sookurgede seltsis meie kandis seiklemas.

Põõsaspea neemel noor punajalg-pistrik (Falco vespertinus).

4.09
Tartumaal Sangla poldril 2 must-harksaba (Milvus migrans).

3.09
Põõsaspea neemel pikksaba-änn (Stercorarius longicaudus) rändel. Tartumaal Põldmaal ja Alasool noor punajalg-pistrik (Falco vespertinus). Ilmatsalus noor ristpart (Tadorna tadorna) – sisemaal väga harva kohatav liik.

1.09
Pärnumaal Pikla tiikidel 3 punajalg-pistrikku (Falco vespertinus).

31.08
Tartumaal Rõhul vähemalt üks roosterind-tüll (Charadrius morinellus) endiselt paigal.

29.08
Võrumaal Litsmetsas noor punajalg-pistrik (Falco vespertinus). Tartumaal Rõhul 4 roosterind-tülli (Charadrius morinellus) endiselt paigal.

27.08
Tartumaal Rõhul Asusilla bussipeatuse juures 8 roosterind-tülli (Charadrius morinellus). Huvitav fakt: Eesti esimene roosterind-tüll leiti samuti Tartumaalt (1870-ndatel) ja Tartumaa teist vaatlust tuli oodata 140 aastat!

Harjumaal Jägala jõel Linnamäe elektrijaama juures jõgivästrik (Motacilla cinerea) endiselt paigal.

25.08
Tartumaal Käreveres must-harksaba (Milvus migrans).

22.08
Tartumaal Valguta poldril mustkael-pütt (Podiceps nigricollis) jätkuvalt paigal.

19.08
Tartumaal Valguta poldril punajalg-pistrik (Falco vespertinus), samas ka mustkael-pütt (Podiceps nigricollis) endiselt paigal.

17.08
Tartumaal Valguta poldril mustkael-pütt (Podiceps nigricollis).

14.08
Põõsaspea neemel suuränn (Stercorarius skua) rändel SW. Aktsepteerimisel 4. vaatlus Eestile. Harjumaal Ülgasel 2 ja Raplamaal Kehtnas 1 must-harksaba (Milvus migrans). Harjumaal Jägala jõel Linnamäe elektrijaama juures jõgivästrik (Motacilla cinerea) endiselt paigal.

13.08
Järvamaal Albu vallas Napus 2 põhjatsiitsitajat (Emberiza rustica). Järvamaal Väätsa-Nõmmel, Raplamaal Avaste mäel ja Tartumaal Piirissaarel must-harksaba (Milvus migrans). Raplamaal Avaste mäel ja Teenusel punajalg-pistrik (Falco vespertinus).

12.08
Harjumaal Vasalemma vallas madukotkas (Circaetus gallicus).

11.08
Pulgoja linnujaamas rõngastati taas padu-roolind (Acrocephalus agricola), juba 4. sel aastal.

6.08
Harjumaal Ülgasel must-harksaba (Milvus migrans).

2.08
Täna püüti Pulgoja linnujaamas hooaja 3. padu-roolind (Acrocephalus agricola). Eelnevad isendid püüti 29.7 ja 30.7. See on juba teine järjestikune padu-roolinnu invasiooniaasta. Järvamaal Röas 2 must-harksaba (Milvus migrans).

1.08
Ristnas mõned vööt-käbilinnud (Loxia leucoptera) rändel. Ka kevadel leitud mustvares (Corvus corone corone) on viimase nädala jooksul end vahel näidanud ja tegutseb piirkonnas.

31.07
Tartumaal Ilmatsalus vaenukägu (Upupa epops).

25.07
Hiiumaal Värssus must-harksaba (Milvus migrans).

22.07
Harjumaal Rae vallas Pajupea külas must-harksaba (Milvus migrans).

13.07
Hiiumaal Käina lahel vööthani (Anser indicus; E-kategooria).

5.07
Tartumaal Valguta poldril madukotkas (Circaetus gallicus) ülelennul.

30.06
Hiiumaal Käinas must-harksaba (Milvus migrans).

26.06
Võrumaal Antsu külas väikehuik (Porzana parva). Ida-Virumaal Lüganuse kalmistul vaenukägu (Upupa epops).

25.06
Tartumaal Saeveskil väike-käosulane (Hippolais caligata), sel aastal on Eestis liiki leitud juba 8 kohas. Läänemaal Rõudes isane punajalg-pistrik (Falco vespertinus). Tartumaal Ilmatsalus lammitilder (Tringa stagnatilis). Haapsalus Suurel viigil valgesilm-vart (Aythya nyroca) endiselt paigal.

24.06
Rapla maakonnas Riidakul must-harksaba (Milvus migrans).

23.06
Lõuna-Soomes Hauhos leiti uus liik põhjanaabritele – salupäll (Otus scops).

22.06
Haapsalus Suurel viigil valgesilm-vart (Aythya nyroca) endiselt paigal.

20.06
Haapsalus Suurel viigil valgesilm-vart (Aythya nyroca) – 9. vaatlus Eestis.

19.06
Hiiumaal Männamaal lammitilder (Tringa stagnatilis).

18.06
Tallinnas Väike-Paljassaares isane ad. puna-veetallaja (Phalaropus fulicarius) – 12. vaatlus Eestis. Tartumaal Lahepera järvel emane väikehuik (Porzana parva).

14.06
Lääne-Virumaal Kundas emane jõgivästrik (Motacilla cinerea).

13.06
Harjumaal Jägala jõel Linnamäe elektrijaama juures poegi toitev jõgivästrik (Motacilla cinerea), uus pesitsuskoht Eestis.

11.06
Setomaal Väiko-Serga külas 2, Uusvadas 1, Ermakovas 2 ja Polovinas 1 väike-käosulane (Hippolais caligata).

10.06
Pärnumaal Võistes lammitilder (Tringa stagnatilis).

9.06
Aardla poldril habeviires (Chlidonias hybridus) endiselt paigal, sama lindu nähti ka Haaslavas.

7.06
Tartumaal Aardla poldril habeviires (Chlidonias hybridus).

6.06
Tartumaal leiti lammitildri (Tringa stagnatilis) pesa 8! munaga.

5.06
Tartumaal Haaslavas hallkibu (Xenus cinereus).

3.06
Setomaal Uusvadas 2 ja Veretinäs 2 väike-käosulast (Hippolais caligata).

1.06
Tartumaal Lallis ja Haaslavas karkjalg (Himantopus himantopus), Eesti 6. ja 7. vaatlus.

31.05
Väike-käosulane (Hippolais caligata) Haapsalus (Läänemaale uus liik) ja Harjumaal Leholas. Pärnumaal Raegus must-harksaba (Milvus migrans). Manilaiul vaenukägu (Upupa epops). Põlvamaal Lüübnitsas 5 ja Tartumaal Läänistes 8 valgetiib-viirest (Chlidonias leucopterus).

29.05
Saaremaal puna-harksaba (Milvus milvus). Läänemaal madukotkas (Circaetus gallicus). Aardla poldril emane väikehuik (Porzana parva) endiselt häälitsemas. Pärnumaal Potsepas must-harksaba (Milvus migrans). Manijal vaenukägu (Upupa epops).

28.05
Hiiumaal Ristnas mustvares (Corvus corone corone) endiselt paigal.

27.05
Tartumaal Aardla poldril 2 väikehuiku (Porzana parva).

25.05
Vaenukägu (Upupa epops) Värska vallas Tonja külas.

24.05
Aardla poldril habeviires (Chlidonias hybridus) jätkuvalt paigal. Abruka saarel isane kaelus-kärbsenäpp (Ficedula albicollis).

23.05
Aardla poldril 2 habeviirest (Chlidonias hybridus) jätkuvalt paigal. Läänemaal Haversis lammitilder (Tringa stagnatilis).

22.05
Tartumaal Aardla järvel 2 habeviirest (Chlidonias hybridus), Eesti 10. vaatlus. Tartumaal Rannu-Jõesuus ja Läänemaal Haeskas valgetiib-viires (Chlidonias leucopterus). Noarootsis Paslepas emane punajalg-pistrik (Falco vespertinus) rändel.

21.05
Saaremaal Võilaiul lammitilder (Tringa stagnatilis). Virtsus jõgivästrik (Motacilla cinerea). Keemus 2 valgetiib-viirest (Chlidonias leucopterus), samas endiselt ka 4 punanokk-varti (Netta rufina) paigal. Navesti poldril 2 valgetiib-viirest (Chlidonias leucopterus).

20.05
Hiiumaal Ristnas mesilasenäpp (Merops apiaster). Keemus 4 punanokk-varti (Netta rufina) jätkuvalt paigal. Põgaris must-harksaba (Milvus migrans).

19.05
Läänemaal Haeskas naerutiir (Gelochelidon nilotica), Eesti 4. vaatlus. Keemus 5 punanokk-varti (Netta rufina) endiselt paigal. Viljandimaal Navesti poldril 12 valgetiib-viirest (Chlidonias leucopterus).

18.05
Läänemaal Spithamis emane kaelustäks (Saxicola torquatus), Põõsaspea neemel laisaba-änn (Stercorarius pomarinus) rändel. Läänemaal Keemus 5 punanokk-varti (Netta rufina), 4 isaslindu ja 1 emaslind.

17.05
Väinamerel Rukkirahu juures laisaba-änn (Stercorarius pomarinus) rändel. Harjumaal Türisalu panga juures tulipart (Tadorna ferruginea) jätkuvalt paigal. Harjumaal Tõmmiku külas emane punajalg-pistrik (Falco vespertinus), Lehola külas 2 lammitildrit (Tringa stagnatilis).

16.05
Ristnas taas tundrakaur (Gavia adamsii) rändel, samas ka mustvares (Corvus corone corone) jätkuvalt paigal. Läänemaal Põgaris 1 punakael-lagle (Branta ruficollis) paigal ja Põõsaspea neemel 1 rändel.

15.05
Harjumaal Türisalu panga juures tulipart (Tadorna ferruginea), Eesti 6. vaatlus. Hiiumaal Ristnas kogu päeva paigal mustvares (Corvus corone corone), Eesti 6. vaatlus. Ristnas ka ad. tundrakaur (Gavia adamsii) paigal. Tahkunas isane punajalg-pistrik (Falco vespertinus) rändel. Sõru sadamas must-harksaba (Milvus migrans) rändel.

14.05
Tartumaal Valguta poldril 2 valgetiib-viirest (Chlidonias leucopterus). Hiiumaal Ristnas söödikännide (Stercorarius parasiticus) aktiivne ränne – kokku üle 60 isendi.

13.05
Läänemaal Kiidevas mesilasenäpp (Merops apiaster) – Eesti 16. vaatlus. Hiiumaal Ristnas tundrakaur (Gavia adamsii) ja isane punajalg-pistrik (Falco vespertinus) rändel, Kõrgessaares 3 ja Vaemlas 1 punakael-lagle (Branta ruficollis). Kihnu saarel lumehani (Anser caerulescens), tume vorm.

12.05
Ruhnu saarest idas tundrakaur (Gavia adamsii). Ristnas emane kuninghahk (Somateria spectabilis) ja stepi-loorkull (Circus macrourus) rändel. Pärnumaal Võistes 1, Tarumaal Aardlas 2 ja Käreveres 2, Viljandimaal Navesti poldril 3 lammitildrit (Tringa stagnatilis). Läänemaal Haeskas lumehani (Anser caerulescens), tume vorm. Aardla poldril lisaks 2 valgetiib-viirest (Chlidonias leucopterus). Sutlepas 2 väikehuika ( Porzana parva). Kõrgessaares punakael-lagle (Branta ruficollis). Valgamaal Roobe külas emane punajalg-pistrik (Falco vespertinus).

11.05
Läänemaal Saunja lahel isane sõnnpea-sõtkas (Bucephala albeola). Kui HK vaatluse kinnitab, siis on tegemist 381. linnuliigiga Eestis (ilmselt D-kategooria ehk ebaselge päritoluga lindude kategooria liik).

10.05
Ristnas tundrakaur (Gavia adamsii) rändel. Tartumaal Aardla poldril 2 valgetiib-viirest (Chlidonias leucopterus).

9.05
Haapsalus mustvares (Corvus corone corone), Eesti 5. vaatlus. Läänemaal Tahus ja Tartumaal Rämsi poldril valgetiib-viires (Chlidonias leucopterus). Harjumaal Vatslas punakael-lagle (Branta ruficollis) endiselt paigal.

7.05
Sõrve linnujaamas kaelusrästas (Turdus torquatus). Manilaiul vaenukägu (Upupa epops).

6.05
Tartumaal Aardla poldril hallkibu (Xenus cinereus) rändel, samas ka vööthani (Anser indicus; E kategooria). Läänemaal Haeskas vaenukägu (Upupa epops) rändel. Läänemaal Tahus 8 väike-laukhane (Anser erythropus).

5.05
Läänemaal Kloostris vaadeldi stepikotkast (Aquila nipalensis), Eesti 2. leid, kui HK kinnitab. Läänemaal Puise ninal punakael-lagle (Branta ruficollis).

4.05
Läti liiginimekirja lisandus uus liik – Ozolaine kalatiikidel (Bauska) vaadeldi roostepääsukest (Cecropis daurica).

3.05
Läänemaal Sutlepa külas vaenukägu (Upupa epops).

2.05
Harjumaal Vatslas ja Pärnumaal Audru poldril punakael-lagle (Branta ruficollis). Tartumaal Rebasel ja Lallis lammitilder (Tringa stagnatilis).

1.05
Põlva maakonnas Raigla poldril 2 lammitildrit (Tringa stagnatilis) ja väikehuik (Porzana parva). Ida-Virumaal Tudulinnas must-harksaba (Milvus migrans).

30.04
Korva luhal mustkael-pütt (Podiceps nigricollis) endiselt paigal. Aardla poldril kokku 25 000 hane (Anser sp.), nende seas endiselt ka punakael-lagle (Branta ruficollis) ja sisemaal haruldane mustlagle (Branta bernicla).

29.04
Tartumaal Rämsi poldril ja Laeva poldril ning Valgamaal Korva luhal mustkael-pütt (Podiceps nigricollis) – samaaegselt mitmes kohas korraga ei ole seda liiki varem Eestis kohatud!
Korva luhal 1, Haaslavas 1, Valguta poldril 2, Rämsi poldril 1, Laeva poldril 2 ja Aardla poldril 2 lammitildrit (Tringa stagnatilis). Aardla poldril ja ka Vaemlas punakael-lagle (Branta ruficollis) endiselt paigal.

28.04
Hiiumaal Vaemlas 2 punakael-laglet (Branta ruficollis). Pärnumaal Pulgoja põldudel samuti punakael-lagle (Branta ruficollis). Tartumaal Laeva poldril (Valmaotsa) mustkael-pütt (Podiceps nigricollis) endiselt paigal. Kärevere luhal lammitilder (Tringa stagnatilis).

27.04
Haeskas vaenukägu (Upupa epops) rändel. Tartumaal Lallis lammitilder (Tringa stagnatilis). Audru poldril 4 lammitildrit (Tringa stagnatilis) ja punakael-lagle (Branta ruficollis) .

26.04
Tartumaal Laeva poldril (Valmaotsa) mustkael-pütt (Podiceps nigricollis). Aardla poldril punakael-lagle (Branta ruficollis) endiselt paigal.

25.04
Valgamaal Tõrvas vaenukägu (Upupa epops). Tartumaal Rämsi poldril vööthani (Anser indicus; E kategooria).

24.04
Pärnumaal Audru poldril 2 punakael-laglet (Branta ruficollis), ka Aardla poldri isend endiselt paigal.

23.04
Saaremaal Lätiniidis kaelusrästas (Turdus torquatus).

22.04
Tartumaal Saadjärve külas punakael-lagle (Branta ruficollis).

20.04
Tartumaal Aardla poldril punakael-lagle (Branta ruficollis), hiljem sama lind Aardla külas.

19.04
Saaremaal Saklas isane kaelusrästas (Turdus torquatus).

16.04
Uue Eesti linnuvaatluste andmebaasiga saab tutvuda siin

New Estonian bird observation database is available here

15.04
Läänemaal Uuemõisas must-harksaba (Milvus migrans).

14.04
Pärnumaal Audru poldril ja Rapla maakonnas Paljasmaal punakael-lagle (Branta ruficollis). Saaremaal Pilguse mõisas kaelusrästas (Turdus torquatus).

10.04
Saaremaal Sõrve linnujaamas kaelustäks (Saxicola torquatus) jätkuvalt paigal.

8.04
Saaremaal Sõrve linnujaamas kaelustäks (Saxicola torquatus).

4.04
Valgamaal Rullis must-harksaba (Milvus migrans).

31.03
Saaremaal Valjala vallas Veerikul roherähn (Picus viridis).

25.03
Pärnumaal Soometsas vöötkakk (Surnia ulula).

13.03
Saaremaal Undva ninal sarviklõoke (Eremophila alpestris).

12.03
Sõrve säärel vaadeldi puna-harksaba (Milvus milvus) ja samas sarviklõoke (Eremophila alpestris) rändel.

27.02
Tartumaal pildistati habekakku (Strix nebulosa), sel aastal 5. leid Eestis. Sõrves Kargi ja Kaunispe vahel vöötkakk (Surnia ulula).

26.02
Raplamaal Avastes vöötkakk (Surnia ulula).

24.02
Ida-Virumaal Virunurmes vöötkakk (Surnia ulula).

20.02
Tallinnas Kopli lahel Mustjõe oja suudmes isane soopart (Anas acuta).

16.02
Ida-Virumaalt leiti veel üks habekakk (Strix nebulosa), 4. leid sel aastal.

6.02
Harjumaal leiti taas habekakk (Strix nebulosa), juba kolmas leid sel aastal Eestis.

2.02
Ida-Virumaal habekakk (Strix nebulosa).

28.01
Rohuküla-Heltermaa vahelisel jääl lumekakk (Bubo scandiacus).

23.01
Läänemaal Riguldis vöötkakk (Surnia ulula).

22.01
Raplamaal Päärdus Velise jõel väikepütt (Tachybaptus ruficollis).

21.01
Hiiumaal Haldrekas metskurvits (Scolopax rusticola).

16.01
Saaremaal Loodes vöötkakk (Surnia ulula).

15.01
Läänemaal Aulepas vöötkakk (Surnia ulula).

12.01
Vormsil Rälbys 685 väikekosklat (Mergellus albellus).

3.01
Harjumaal leiti surnud habekakk (Strix nebulosa), järgmisel päeval nähti samas veel ühte isendit.

1.01
Tallinnas hüüp (Botaurus stellaris).