2023a. uudised

26.12
Harjumaal Lohusalus kaelustuvi (Columba palumbus). Pärnumaal Laos õõnetuvi (Columba oenas).

24.12 Lääne-Virumaal Vetikul hõbehaigur (Ardea alba).

18.12
Võrumaal Pässal sookurg (Grus grus).

17.12
Pärnumaal vöötkakk (Surnia ulula).

13.12
Saaremaal Nasvas hõbehaigur (Ardea alba).

10.12
Tartumaal Lohkvas hõbehaigur (Ardea alba). Lääne-Virumaal Uuemõisas 500 hangelindu (Plectrophenax nivalis).

06.12
Ruhnul 4 kaelustuvi (Columba palumbus) ja randkiur (Anthus petrosus).

04.12
Ruhnul võsaraat (Prunella modularis).

02.12
Tallinnas mustkael-pütt (Podiceps nigricollis). Saaremaal Harilaiul randkiur (Anthus petrosus) ja Laadlas hüüp (Botaurus stellaris).

01.12
Tartus mandariinpart (Aix galericulata). Saaremaal Jämajas suurkoovitaja (Numenius arquata), Säärel kivirullija (Arenaria interpres) ja tutt-tiir (Sterna sandvicensis) ning Rahustes 7 kaelustuvi (Columba palumbus).

30.11
Saaremaal Rahustes sarviklõoke (Eremophila alpestris) ja randkiur (Anthus petrosus).

29.11
Lääne-Virumaal Piiral valge-toonekurg (Ciconia ciconia). Viljandis linavästrik (Motacilla alba). Saaremaal Nasvas 3 hüüpi (Botaurus stellaris).

25.11
Räpinas Põlvamaal linavästrik (Motacilla alba).

19.11
Põlvamaal Mehikoormas Peipsi järvel 1150 väikekosklat (Mergellus albellus).

18.11
Lääne-Virumaal Ojakülas vaenukägu (Upupa epops).

16.11
Jõgevamaal Mustvees hilised 10 ristparti (Tadorna tadorna). Võrtsjärvel 2500 väikekosklat (Mergellus albellus).

13.11
Läänemaal Põõsaspea neemel kaljukajakas (Rissa tridactylus) rändel.

8.11
Viljandimaal Leipstes hiline suitsupääsuke (Hirundo rustica). Läänemaal Põõsaspea neemel kaljukajakas (Rissa tridactylus) rändel.

7.11
Harjumaal Kaunissaares jõgivästrik (Motacilla cinerea). Tartumaal Kallastel hiline hänilane (Motacilla flava). Läänemaal Lääne-Nigula vallas vöötkakk (Surnia ulula).

6.11
Saaremaal Koguvas hiline ristpart (Tadorna tadorna).

1.11
Saaremaal Säärel hiline valge-toonekurg (Ciconia ciconia). Läänemaal Põõsaspea neemel 4 kaljukajakat (Rissa tridactyla) rändel.

29.10
Saaremaal Säärel jõgivästrik (Motacilla cinerea). Läänemaal Riguldis hiline väike-põõsalind (Curruca curruca).

28.10
Läänemaal Põõsaspea neemel kaljukajakas (Rissa tridactylus).

27.10
Harjumaal Lääne-Harju vallas vöötkakk (Surnia ulula).

26.10
Läänemaal Põõsaspea neemel 4258 tõmmuvaerast (Melanitta fusca) rändel.

25.10
Tallinnas vöötkakk (Surnia ulula). Läänemaal Põõsaspea neemel 4704 tõmmuvaerast (Melanitta fusca) rändel.

24.10
Saaremaal Säärel kuld-lehelind (Phylloscopus proregulus) ja puna-harksaba (Milvus milvus).

22.10
Läänemaal Põõsaspea neemel hiline randtiir (Sterna paradisaea).

21.10
Harjumaal Jumindas 2 sarviklõokest (Eremophila alpestris).

20.10
Lääne-Virumaal Annikveres 3 sarviklõokest (Eremophila alpestris).

18.10
Liivi lahel kaljukajakas (Rissa tridactylus). Läänemaal Põõsaspea neemel kuninghahk (Somateria spectabilis), 56 293 valgepõsk-laglet (Branta leucopsis) ja 51 180 määramata hane (Anser/Branta) rändel.

17.10
Läänemaal Põgari-Sassil punakael-lagle (Branta ruficollis). Läänemaal Põõsaspea neemel 240 893 valgepõsk-laglet (Branta leucopsis) ja 80 570 määramata hane (Anser/Branta) rändel.

16.10
Läänemaal Põõsaspea neemel väike-lumehani (Anser rossii) – 2. vaatlus Eestile. Harjumaal Änglemas sarviklõoke (Eremophila alpestris). Võrumaal Tamula järvel randkiur (Anthus petrosus) – esimene vaatlus sisemaal. Saaremaal Säärel aktiivne ränne mh 20 040 kaelustuvi (Columba palumbus), 40 välja-loorkulli (Circus cyaneus) ja puna-harksaba (Milvus milvus).

14.10
Tallinnas kirde-mustlagle (Branta bernicla nigricans). Lääne-Virumaal Kakuväljal stepi-loorkull (Circus macrourus). Saaremaal Säärel jõgivästrik (Motacilla cinerea). Läänemaal Põõsaspea neemel punakael-lagle (Branta ruficollis).

13.10
Läänemaal Riguldis sarviklõoke (Eremophila alpestris). Saaremaal Säärel 3500 rasvatihast (Parus major), 2 räästapääsukest (Delichon urbicum) ja 1150 kanepilindu (Linaria cannabina).

12.10
Harjumaal Vanamõisas punakael-lagle (Branta ruficollis).

10.10
Läänemaal Puise neemel mustvares (Corone corone) (Eesti 13. vaatlus) ja 5938 hallrästast (Turdus pilaris) rändel.

09.10
Harjumaal Viinistus lääne-mustlagle (Branta bernicla hrota). Saaremaal Säärel 2 puna-harksaba (Milvus milvus).

08.10
Läänemaal Põõsaspea neemel 2 laisaba-änni (Stercorarius pomarinus). Saaremaal Säärel stepi-loorkull (Circus macrourus), suur-konnakotkas (Clanga clanga) ja puna-harksaba (Milvus milvus).

07.10
Läänemaal Põõsaspea neemel pikksaba-änn (Stercorarius longicaudus). Harjumaal Kadakal stepi-loorkull (Circus macrourus). Läänemaal Puise neemel 14 257 sookurge (Grus grus) rändel.

06.10
Saaremaal Säärel 2 stepi-loorkulli (Circus macrourus) ja puna-harksaba (Milvus milvus).

05.10
Läänemaal Põõsaspea neemel 4103 sookurge (Grus grus), kirde-mustlagle (Branta bernicla nigricans) ja lääne-mustlagle (Branta bernicla hrota) rändel.

04.10
Hiiumaal Kalanas ja Saaremaal Säärel stepi-loorkull (Circus macrourus). Saaremaal Kaarma-Jõel ja Säärel puna-harksaba (Milvus milvus).

03.10
Lääne-Virumaal Pihlaspeal lumehani (Anser caerulescens). Läänemaal Põõsaspeal 24 723 ja Hiiumaal Kalanas 23 856 mustlaglet (Branta bernicla) rändel.

02.10
Järvamaal Türi lähistel suur-konnakotkas (Clanga clanga). Läänemaal Põõsaspeal 81 409 viuparti (Mareca penelope) rändel.

01.10
Saaremaal Säärel vööt-lehelind (Phylloscopus inornatus) ja rändel loendati 13 väikepistrikku (Falco columbarius) ja 11 300 sookiuru (Anthus pratensis). Kihnus, Säärel ja Läänemaal Põõsaspeal stepi-loorkull (Circus macrourus). Läänemaal Põõsaspeal 2 lääne-mustlaglet (Branta bernicla hrota) ja 23 välja-loorkulli (Circus cyaneus). Läänemaal Puise neemel 6988 sookurge (Grus grus) rändel.

30.09
Valgamaal Korva luhal ja Läänemaal Põõsaspea neemel stepi-loorkull (Circus macrourus).

29.09
Kihnus 2 stepi-loorkulli (Circus macrourus). Järvamaal Äiamaal ja Saaremaal Säärel stepi-loorkull (Circus macrourus).

28.09
Pärnumaal Kablis vööt-lehelind (Phylloscopus inornatus).

27.09
Harjumaal Madisel tõmmuiibis (Plegadis falcinellus), kes on suure tõenäosusega sama isend, keda kohati nädal tagasi Pärnumaal.

26.09
Pärnumaal Kastnas, Rätsepas ja Tartumaal Järvekülas stepi-loorkull (Circus macrourus).

25.09
Harjumaal habekakk (Strix nebulosa).

24.09
Harjumaal Vihasoos stepi-loorkull (Circus macrourus). Pärnumaal Leina külas 2 roosterind-tülli (Charadrius morinellus).

23.09
Pärnumaal Piirumis puna-veetallaja (Phalaropus fulicarius).

22.09
UUS LIIK EESTILE – Tallinnas pikkjalg-rüdi (Calidris himantopus). Ida-Virumaal Varinurmes ja Valgamaal Iigastes stepi-loorkull (Circus macrourus).

21.09
Pärnumaal Venekuusiku külas Eesti 4. tõmmuiibis (Plegadis falcinellus). Läänemaal Riguldis stepi-loorkull (Circus macrourus) rändel.

17.09
Läänemaal Riguldis 625 musttihast (Periparus ater) ja 89 suurnokka (Coccothraustes coccothraustes) rändel. Samas ka hiline jõgi-ritsiklind (Locustella fluviatilis).

16.09
Läänemaal Puise neemel stepi-loorkull (Circus macrourus). Liivi lahel noor pikksaba-änn (Stercorarius longicaudus).

14.09
Ida-Virumaal Oonurmes põhjatsiitsitsitaja (Emberiza rustica).

12.09
Pärnumaal Kablis vööt-lehelind (Phylloscopus inornatus).

11.09
Liivi lahel noor pikksaba-änn (Stercorarius longicaudus).

10.09
Läänemaal Põõsaspea neemel tundrakaur (Gavia adamsii). Läänemaal Riguldis vööt-lehelind (Phylloscopus inornatus). Viljandimaal Hendrikumõisas stepi-loorkull (Circus macrourus).

9.09
Liivi lahel noor pikksaba-änn (Stercorarius longicaudus).

7.09
Läänemaal Saanikal punajalg-pistrik (Falco vespertinus).

5.09
Liivi lahel noor pikksaba-änn (Stercorarius longicaudus).

4.09
Saaremaal Hängal punajalg-pistrik (Falco vespertinus).

3.09
Saaremaal Säärel roosterind-tüll (Charadrius morinellus) ja põhjatsiitsitsitaja (Emberiza rustica) rändel. Harjumaal Väänal punajalg-pistrik (Falco vespertinus).

2.09
Põlvamaal Meeksis punajalg-pistrik (Falco vespertinus).

1.09
Saaremaal Säärel 4 punajalg-pistrikku (Falco vespertinus) ja 2330 metskiuru (Anthus trivialis) rändel. Lääne-Virumaal Rohul roosterind-tüll (Charadrius morinellus).

31.08
Lääne-Virumaal Veadlas 1400 ja Kannastikus 1425 tutkast (Calidris pugnax).

27.08
Läänemaal Hindastes 2 roosterind-tülli (Charadrius morinellus). Saaremaal Kuusikul puna-harksaba (Milvus milvus) ja Salmes vööt-käbilind (Loxia leucoptera).

26.08
Läänemaal Riguldis väiketsiitsitaja (Emberiza pusilla). Haapsalu Tagalahel valgetiib-viires (Chlidonias leucopterus) – sel aastal haruldane liik. Harjumaal Tuulas ja Hingul punajalg-pistrik (Falco vespertinus). Saaremaal Salmes 2 puna-harksaba (Milvus milvus) rändel.

25.08
Tallinnas Tiskres roosterind-tüll (Charadrius morinellus). Valgamaal Kaubil 2 punajalg-pistrikku (Falco vespertinus). Saaremaal Säärel 45 mänsakut (Nucifraga caryocatactes) rändel.

24.08
Läänemaal Põõsaspea neemel 626 luitsnokk-parti (Spatula clypeata) ja 1705 sooparti (Anas acuta) rändel. Saaremaal Säärel vööt-käbilind (Loxia leucoptera) ja 1220 metskiuru (Anthus trivialis) rändel.

22.08
Saaremaal Säärel vööt-käbilind (Loxia leucoptera). Läänemaal Põõsaspea neemel kuninghahk (Somateria spectabilis) ja pikksaba-änn (Stercorarius longicaudus). Harjumaal Rebalas punajalg-pistrik (Falco vespertinus).

21.08
Viljandimaal Hendrikumõisas ja Harjumaal Soorinnas punajalg-pistrik (Falco vespertinus).

20.08
Pärnumaal Piirumi külas 2 ja Leina külas 6 punajalg-pistrikku (Falco vespertinus). Läänemaal Põõsaspea neemel 210 mänsakut (Nucifraga caryocatactes) rändel – sel sügisel on liik kõikjal väga arvukas.

18.08
Läänemaal Põõsaspea neemel noor kaljukajakas (Rissa tridactyla).

12.08
Pärnumaal Virtsus vööt-käbilind (Loxia leucoptera). Kihnu saarel Pitkänäs 200 suur-kirjurähni (Dendrocopos major) rändel.

11.08
Pärnumaal Piirumis valgetiib-viires (Chlidonias leucopterus) – sel aastal haruldane liik.

10.08
Pärnumaal Pulgojal rõngastati väikehüüp (Ixobrychus minutus).

09.08
Saaremaal Vedrukas puna-harksaba (Milvus milvus).

04.08
Saaremaal Säärel vähemalt 16 000 piiritajat (Apus apus) rändel ja Suurnas puna-harksaba (Milvus milvus).

03.08
Tartus väikehüüp (Ixobrychus minutus) öörändel.

02.08
Pärnumaal Pulgojal puna-harksaba (Milvus milvus).

30.07
Pärnumaal Pulgojal rõngastati padu-roolind (Acrocephalus agricola).

27.07
Vergi sadamas, Lääne-Virumaal 106 000 mustvaerast (Melanitta nigra) rändel ca 5 tunni jooksul.

24.07
Pärnumaal Pulgojal rõngastati padu-roolind (Acrocephalus agricola). Taas võib kahtlustada (haudelaiguga vanalind), et see liik on lähikonnas pesitsenud. Harjumaal Purekkari neemel ida-mustvaeras (Melanitta americana) rändel.

23.07
Läänemaal Põõsaspea neemel kiripugu-rüdi (Calidris melanotos) rändel. Lisaks samas ka 6184 soorüdi (Calidris alpina) rändel. Viimastel päevadel on kahlajaränne Põõsaspeal olnud erakordselt intensiivne.

22.07
Läänemaal Põõsaspea neemel ca 18 tunni jooksul 27 267 soorüdi (Calidris alpina), 78 kõvernokk-rüdi (Calidris ferruginea) ja 42 leeterüdi (Calidris alba) rändel.

21.07
Pärnumaal Pulgojal rõngastati padu-roolind (Acrocephalus agricola). Läänemaal Põõsaspea neemel ca 17,5 tunni jooksul 20 664 soorüdi (Calidris alpina), 91 kõvernokk-rüdi (Calidris ferruginea), 25 leeterüdi (Calidris alba) ja lammitilder (Tringa stagnatilis) rändel.

11.07
Saaremaal Kihelkonnas puna-harksaba (Milvus milvus).

05.07
Läänemaal Puises hallkibu (Xenus cinereus).

28.06
Väike-käosulaseid (Iduna caligata) on sel aastal leitud vähemalt üheksalt pesitsusterritooriumilt.

25.06
Harjumaal Vihasoos raisakotkas (Aegypius monachus).

24.06
Läänemaal Põõsaspea neemel ida-mustvaeras (Melanitta americana).

23.06
Hiiumaal nõmmekiur (Anthus campestris).

20.06
Järvamaal Äiamaal väikehüüp (Ixobrychus minutus).

08.06
Jõgevamaal Endla järvel väikehüüp (Ixobrychus minutus).

07.06
Saaremaal Kiratsis kaelus-kärbsenäpp (Ficedula albicollis). Tartumaal Käreveres mustpea-hänilane (Motacilla flava feldegg) – Eesti 3. leid.

06.06
Saaremaal Võhmas puna-harksaba (Milvus milvus).

03.06
Saaremaal Loode tammikus kaelus-kärbsenäpp (Ficedula albicollis).

01.06
Tartumaal Tilgal puna-harksaba (Milvus milvus) – sama isend, keda varem vaadeldi Aardlapalu prügilal. Puna-harksabasid (Milvus milvus) on tänavu Eestis kohatud vähemalt 31 isendit!

31.05
Valgamaal Sooblasel väike-käosulane (Iduna caligata). Võrumaal Lüübnitsas 2 valgetiib-viirest (Chlidonias leucopterus) rändel – sel aastal haruldane.

30.05
Tartumaal Aardlapalu prügilal puna-harksaba (Milvus milvus)

29.05
Tartumaal Lahepera järvel väikehüüp (Ixobrychus minutus). Saaremaal Säärel puna-harksaba (Milvus milvus)

28.05
Harjumaal Laokülas puna-veetallaja (Phalaropus fulicarius). Saaremaal Säärel kaelus-kärbsenäpp (Ficedula albicollis).

27.05
Saaremaal Säärel siidhaigur (Egretta garzetta). Lääne-Virumaal Kalvil 1 ja Harjumaal Pärispeal 3 hallkibu (Xenus cinereus). Soome lahel suula (Morus bassanus).

26.05
Tartumaal Lemmatsis väike-käosulane (Iduna caligata) – hiljem siin kolm laulvat isendit.

25.05
Läänemaal Österbys habeviires (Chlidonias hybrida).

24.05
Hiiumaal Ristna lõunaneemel 4880 mustlaglet (Branta bernicla) rändel.

22.05
Pärnumaal Kiska külas kaelus-kärbsenäpp (Ficedula albicollis).

20.05
Poolas satelliitsaatjaga varustatud lõuna-hõbekajakas (Larus michahellis) on oma rännakutel sel kevadel läbinud ka Eestit. See on Eesti 2. vaatlus. Pärnus ja Võrumaal Treski külas punajalg-pistrik (Falco vespertinus).

18.05
Tartumaal Elistvere järvel punanokk-vart (Netta rufina). Hiiumaal Ristna lõunaneemel 28 lõunatirku (Uria aalge) rändel. Saaremaal Säärel puna-harksaba (Milvus milvus).

17.05
Läänemaal Rooslepas puna-harksaba (Milvus milvus). Hiiumaal Ristna lõunaneemel 2106 järvekauri (Gavia arctica) ja 39 500 auli (Clangula hyemalis) rändel.

16.05
Hiiumaal Paopes punajalg-pistrik (Falco vespertinus) rändel.

15.05
Raplamaal Angerja külas kaelus-kärbsenäpp (Ficedula albicollis). Põlvamaal Räpina vallas madukotkas (Circaetus gallicus).

14.05
Saaremaal Säärel 4 mesilasenäppi (Merops apiaster) rändel.

12.05
Tartumaal Elistvere järvel valgesilm-vart (Aythya nyroca).

11.05
Hiiumaal Ristna lõunaneemel tundrakaur (Gavia adamsii) rändel. Läänemaal Haeskas puna-harksaba (Milvus milvus).

09.05
Läänemaal Puises kaelus-kärbsenäpp (Ficedula albicollis) ja Riguldis puna-harksaba (Milvus milvus).

08.05
Valgamaal Valga vallas väikehuik (Zapornia parva).

07.05
Harjumaal Kasispeal 1 ja Osmussaarel 2 stepi-loorkulli (Circus macrourus). Liivi lahes laisaba-änn (Stercorarius pomarinus) rändel.

06.05
Osmussaarel tundrakaur (Gavia adamsii) ja mesilasenäpp (Merops apiaster). Harjumaal Uuril 4 punakael-laglet (Branta ruficollis). Pärnumaal Valgerannas stepi-loorkull (Circus macrourus). Hiiumaal Ristna lõunaneemel laisaba-änn (Stercorarius pomarinus) rändel.

05.05
Lääne-Virumaal Assamallas 1 ja Harjumaal Mustametsas 2 punakael-laglet (Branta ruficollis). Saaremaal Võrsnas 3 kaelus-kärbsenäppi (Ficedula albicollis). Tartumaal Elva lähistel roherähn (Picus viridis).

03.05
Läänemaal Riguldis punakurk-põõsalind (Curruca cantillans). Eesti 2. vaatlus.

02.05
Pärnumaal Tuhu soos puna-harksaba (Milvus milvus). Hiiumaal Kõpus 4 kaelusrästast (Turdus torquatus). Osmussaarel kaelus-kärbsenäpp (Ficedula albicollis) ja puna-harksaba (Milvus milvus).

01.05
Hiiumaal Kalanas kaelusrästas (Turdus torquatus). Liivi lahel kaljukajakas (Rissa tridactyla).

30.04
Tartus mandariinpart (Aix galericulata).

29.04
Saaremaal Salmes ja Harjumaal Paldiskis puna-harksaba (Milvus milvus) rändel.

25.04
Tallinnas leiti rannast surnud suula (Morus bassanus).

24.04
Tartumaal Lilul stepi-loorkull (Circus macrourus).

23.04
Mustjalg-tüll (Charadrius alexandrinus) Tallinnas. Eesti 6. leid. Saaremaal Vanakubjas puna-harksaba (Milvus milvus) rändel.

21.04
Hiiumaal 63 väike-laukhane (Anser erythropus).

20.04
Liivi lahel ja Pärnumaal Kablis stepi-loorkull (Circus macrourus) rändel.

16.04
Harjumaal Raasiku vallas madukotkas (Circaetus gallicus).

15.04
Tartumaal Ilmatsalus ja Pärnumaal Tammurus puna-harksaba (Milvus milvus) rändel.

14.04
Pärnumaal Selistel ja Saaremaal Malevas puna-harksaba (Milvus milvus). Saaremaal Salmes 3 puna-harksaba (Milvus milvus) rändel.

13.04
Tartumaal Puhtaleiva külas punakael-lagle (Branta ruficollis), Tartus tulipart (Tadorna ferruginea). Pärnumaal Pootsil puna-harksaba (Milvus milvus).

12.04
Viljandimaal Puiatus puna-harksaba (Milvus milvus). Pärnus väike-laukhani (Anser erythropus).

11.04
Saaremaal Salmes 2 puna-harksaba (Milvus milvus) rändel.

10.04
Saaremaal Haeskas 2 puna-harksaba (Milvus milvus) rändel.

09.04
Saaremaal Salmes 2 puna-harksaba (Milvus milvus) ja 3200 sookurge (Grus grus) rändel. Läänemaal Põõsaspea neemel kuninghahk (Somateria spectabilis) rändel.

07.04
Tallinnas põhjatsiitsitaja (Emberiza rustica). Hiiumaal Käinas puna-harksaba (Milvus milvus). Pärnumaal Tahkurannas punakael-lagle (Branta ruficollis). Tartus Aardlapalus sarviklõoke (Eremophila alpestris). Hiljem samas 3 isendit.

06.04
Tartumaal Elva vallas madukotkas (Circaetus gallicus). Võrumaal Kallaste külas puna-harksaba (Milvus milvus) – siin kuni 30.04.

01.04
Saaremaal Undvas 2 euroopa kaelustäksi (Saxicola rubicola). Pärnumaal Seljametsas 2 punakael-laglet (Branta ruficollis).

30.03
Saaremaal Kudjapes puna-harksaba (Milvus milvus).

29.03
Pärnumaal Lautnas 1 ja Tartumaal Aardla poldril 2 punakael-laglet (Branta ruficollis).

27.03
Pärnumaal Pulgojas punakael-lagle (Branta ruficollis).

26.03
Jõgevamaal Tihedal punakael-lagle (Branta ruficollis).

25.03
Saaremaal Loona külas puna-harksaba (Milvus milvus).

24.03
Tartumaal Valguta poldril stepi-loorkull (Circus macrourus).

22.03
Saaremaal Mändjalas puna-harksaba (Milvus milvus).

24.02
Saaremaal Rahustes liivatüll (Charadrius hiaticula) ja Kuressaares kaelustuvi (Columba palumbus).

18.02
Esimesi kevadrändureid: Läänemaal Põõsaspea neemel ristpart (Tadorna tadorna) rändel ja Valgamaal Iigastes 2 õõnetuvi (Columba oenas).

26.01
Põlvamaal Kanepi lähistel vöötkakk (Surnia ulula) – sel talvel on Eestis vaadeldud vähemalt 17 isendit.

24.01
Saaremaal Lahekülas vöötkakk (Surnia ulula).

23.01
Hiiumaal Nõmmergas 5500 hallrästast (Turdus pilaris). Pärnumaal Läänerannas vallas vöötkakk (Surnia ulula).

20.01
Saaremaal Lümanda lähistel vöötkakk (Surnia ulula).

19.01
Saaremaal Säärel 4 kiivitajat (Vanellus vanellus).

18.01
Raplamaal Pallis 4 männileevikest (Pinicola enucleator).

15.01
Saaremaal Säärel 2 hallhane (Anser anser).

14.01
Saaremaal Liiva neemel tundrakaur (Gavia adamsii) ja Võhmal hallhani (Anser anser). Tartus 18 (!!!) linavästrikku (Motacilla alba).

13.01
Saaremaal Rahustes soopart (Anas acuta). Vormsil vöötkakk (Surnia ulula).

08.01
Pärnumaal Reiul lääne-pöialpoiss (Regulus ignicapilla).

07.01
Raplamaal Viliveres hõbehaigur (Ardea alba).

06.01
Läänemaal Aulepas hõbehaigur (Ardea alba). Tallinnas soopart (Anas acuta).

05.01
Tallinnas 2 taita (Gallinula chloropus) ja punapea-vart (Aythya ferina).

03.01
Läänemaal Põõsaspea neemel 146 kirjuhahka (Polysticta stelleri) rändel.

02.01
Saaremaal Undvas kaelustuvi (Columba palumbus).

01.01
Järvamaal Roosna-Allikul 2 hõbehaigrut (Ardea alba). Saaremaal Ninasel sarvikpütt (Podiceps auritus). Tallinnas tait (Gallinula chloropus).