2018.a. uudised

31.12
Pärnumaal Kablis õõnetuvi (Columba oenas).

30.12
Hiiumaal Kärdlas 12 kaelustuvi (Columba palumbus).

29.12
Lääne-Virumaal Ridakülas 4 ja Imastus 7 väikepütti (Tachybaptus ruficollis).

28.12
Lääne-Virumaal Mõdrikul väikepütt (Tachybaptus ruficollis).

27.12
Harjumaal Maardus 3 õõnetuvi (Columba oenas).

26.12
Sõrve säärel põldlõoke (Alauda arvensis), Läänemaal Saunjal 2 rooruika (Rallus aquaticus).

23.12
Valgas soopart (Anas acuta), Haapsalus hüüp (Botaurus stellaris).

22.12
Läänemaal Nõmme külas tikutaja (Gallinago gallinago), Haapsalus rooruik (Rallus aquaticus) ja väikepütt (Tachybaptus ruficollis). Pärnus mudanepp (Lymnocryptes minimus).

19.12
Pärnumaal Lius sarviklõoke (Eremophila alpestris). Lääne-Virumaal Jänedal 2 väikepütti (Tachybaptus ruficollis).

18.12
Valgas mustpea-põõsalind (Sylvia atricapilla).

17.12
Pärnumaal Sindis väikepütt (Tachybaptus ruficollis).

16.12
Tartumaal Soinastes väikepütt (Tachybaptus ruficollis).

15.12
Harjumaal Jõelähtme prügilal noor jääkajakas (Larus hyperboreus) ja koldjalg-hõbekajakas (Larus cachinnans). Saaremaal Pihtlas vaenukägu (Upupa epops).

14.12
Haapsalus põldlõoke (Alauda arvensis).

11.12
Harjumaal Kuusalu vallas vöötkakk (Surnia ulula), Pärnumaal 2 punapea-varti (Aythya ferina). Saaremaal Säärel 2 kiivitajat (Vanellus vanellus) ja Hiiumaal Kalanal põldlõoke (Alauda arvensis).

10.12
Saaremaal Kõiguste lahel 5 punapea-varti (Aythya ferina), Hiiumaal Reigis kanada lagle (Branta canadensis) ja Kõrgessaares 6 kaelustuvi (Columba palumbus).

9.12
Tartus 2 linavästrikku (Motacilla alba), Hiiumaal Vaemlas hõbehaigur (Egretta alba).

7.12
Tallinnas 2 kanada laglet (Branta canadensis) ja soopart (Anas acuta). Tartumaal Ridakülas hõbehaigur (Egretta alba).

6.12
Hiiumaal Kõpus mustpea-põõsalind (Sylvia atricapilla). Jõelähtme prügilal 17 000 hõbekajakat (Larus argentatus) ja üks rändel kiivitaja (Vanellus vanellus). Läänemaal Haapsalu Tagalahel 13 kanada laglet (Branta canadensis).

4.12
Saaremaal Pidula lahel 17 kanada laglet (Branta canadensis) ja 4 sarvikpütti (Podiceps auritus). Tartumaal Savimetsas rooruik (Rallus aquaticus). Valgas tait (Gallinula chloropus), Hiiumaal Kärdlas kiivitaja (Vanellus vanellus).

3.12
Saaremaal Sõrves 3 tikutajat (Gallinago gallinago), Kuressaares 4 hõbehaigrut (Egretta alba), Mõntus 5 nõmmelõokest (Lullula arborea), Nasvas väikepütt (Tachybaptus ruficollis) ja punapea-vart (Aythya ferina), Salmes tait (Gallinula chloropus) ja Roomassaares rooruik (Rallus aquaticus). Tartumaal Kaarlijärvel sarviklõoke (Eremophila alpestris), ilmselt sama isend jätkuvalt paigal ka 13.12.

2.12
Pärnumaal Matsil soopart (Anas acuta) ja 3 hoburästast (Turdus viscivorus), Piirumis hõbehaigur (Egretta alba). Saaremaal Vanakubjal rooruik (Rallus aquaticus) ja 3 tikutajat (Gallinago gallinago), Neemel mudanepp (Lymnocryptes minimus) ja tikutaja (Gallinago gallinago), Harilaiul rabapistrik (Falco peregrinus), 2 punapea-varti (Aythya ferina) ja tikutaja (Gallinago gallinago), Ninasel 3 kaelustuvi (Columba palumbus) ja rabahani (Anser fabalis), Küdemal tikutaja (Gallinago gallinago).

1.12
Külm ilm pole talvepunktide kogujaid heidutanud ja huvitavaid fenoloogilisi leide on palju. Viljandimaal Viljandis 5 rooruika (Rallus aquaticus). Saaremaal Türjus sarvikpütt (Podiceps auritus), Säärel rüüt (Pluvialis apricaria), Kaunispes tikutaja (Gallinago gallinago), Rahustes 12 sooparti (Anas acuta), 3 sarviklõokest (Eremophila alpestris), 5 sookiuru (Anthus pratensis), 2 tikutajat (Gallinago gallinago), 2 kiivitajat (Vanellus vanellus) ja põldlõoke (Alauda arvensis). Harjumaal Pae järvel tait (Gallinula chloropus) ja väikepütt (Tachybaptus ruficollis).

29.11
Viljandimaal Viljandi vallas vöötkakk (Surnia ulula).

24.11
Saaremaal Säärel hiline liivatüll (Charadrius hiaticula).

23.11
Põlvamaal Moostes vaenukägu (Upupa epops).

20.11
Harjumaal Paldiskis noor jääkajakas (Larus hyperboreus) rändel.

18.11
Tartumaal Kallastel noor kaljukajakas (Rissa tridactyla) rändel.

16.11
Tartumaal Tükil hiline tutkas (Calidris pugnax). Harjumaal Paldiskis noor koldjalg-hõbekajakas (Larus cachinnans) rändel.

14.11
Tartumaal Langel vaenukägu (Upupa epops) ja Ilmatsalus vööt-käbilind (Loxia leucoptera).

12.11
Lääne-Virumaal Lehtses vaenukägu (Upupa epops).

9.11
Salmes vaadeldud veisehaigur (Bubulcus ibis) taasleiti Muhu saarelt Lõetsa külast. Pärnus hiline heletilder (Tringa nebularia).

8.11
Läänemaal Kulusel punakael-lagle (Branta ruficollis) – väga hiline vaatlus.

7.11
Hiiumaal Tahkuna ninal määramata piiritaja (Apus apus/pallidus).

5.11
Tartumaal Aardlapalu prügilal koldjalg-hõbekajakas (Larus cachinnans).

4.11
UUS LIIK EESTILE! Veisehaigur (Bubulcus ibis) Saaremaal Salmes. Lisaks Saaremaal Harilaiul nõmmekiur (Anthus campestris), Hiiumaal Ristna neemel vöötkakk (Surnia ulula) ja Tartus Raadi kalmistul Eesti hiliseim must-kärbsenäpp (Ficedula hypoleuca). Läänemaal Põõsaspea neemel täna arvukas krüüslite (Cepphus grylle) ränne – 33 isendit.

3.11
Saaremaal Säärel hiline merisk (Haematopus ostralegus). Läänemaal Spithamis hiline suitsupääsuke (Hirundo rustica).

30.10
Saaremaal Säärel noor kaljukajakas (Rissa tridactyla) rändel.

26.10
Saaremaal Mõntus hiline suitsupääsuke (Hirundo rustica).

25.10
Pärnu lähistel väike-laukhani (Anser erythropus).

22.10
Läänemaal Põõsaspea neemel hiline randtiir (Sterna paradisaea).

21.10
Valgamaal Korva luhal noor stepi-loorkull (Circus macrourus).

20.10
Läänemaal Põõsaspea neemel punakael-lagle (Branta ruficollis) rändel. Samas ka valgepõsk-laglede (Branta leucopsis) massränne – 52 931 isendit.

19.10
Läänemaal Põõsaspea neemel noor pikksaba-änn (Stercorarius longicaudus) rändel. Tallinnas Haaberstis eskimo lagle (Branta hutchinsii) rändel.

18.10
Saaremaal Kaarma-Jõel 2 vööthane (Anser indicus) – E kategooria.

17.10
Läänemaal Põõsaspea neemel taas suula (Morus bassanus) rändel.

16.10
Tartumaal Haaslavas hiline rästas-roolind (Acrocephalus arundinaceus).

13.10
Läänemaal Põõsaspea neemel tundrakaur (Gavia adamsii) rändel. Pärnumaal Kabli linnujaamas rõngastati lääne-pöialpoiss (Regulus ignicapilla) – 5. isend sel püügihooajal. Läänemaal Puises 14 700 kaelustuvi (Columba palumbus) rändel. Tartus hiline piiritaja (Apus apus).

8.10
Põlvamaal Laaksaarel koldjalg-hõbekajakas (Larus cachinnans).

7.10
Läänemaal Põgari-Sassil vööt-lehelind (Phylloscopus inornatus). Hiiumaal Kõrgessaare Kirikulahel punanokk-vart (Netta rufina). Raplamaal Avastes punakael-lagle (Branta ruficollis).

6.10
Raplamaal Lätil 1 ja Vana-Vigalas 5 lühinokk-hane (Anser brachyrhynchus).

4.10
Läänemaal Põõsaspea neemel suula (Morus bassanus) rändel. Pärnumaal Kabli linnujaamas rõngastati lääne-pöialpoiss (Regulus ignicapilla). Hiiumaal Orjakus jõgivästrik (Motacilla cinerea) rändel.

2.10
Harjumaal Pakri neemel niidukiur (Anthus richardi) rändel.

30.09
Läänemaal Põõsaspea neemel tundrakaur (Gavia adamsii) ja koldjalg-hõbekajakas (Larus cachinnans) rändel. Saaremaal Kaavis noor stepi-loorkull (Circus macrourus).

27.09
Läänemaal Põõsaspea neemel lääne-mustlagle (Branta bernicla hrota) rändel.

26.09
Läänemaal Dirhamis vaenukägu (Upupa epops).

25.09
Saaremaal Säärel puna-harksaba (Milvus milvus) rändel. Läänemaal Põõsaspea neemel koldjalg-hõbekajakas (Larus cachinnans) rändel.

24.09
Pärnumaal Kabli linnujaamas rõngastati lääne-pöialpoiss (Regulus ignicapilla). Saaremaal Säärel koldjalg-hõbekajakas (Larus cachinnans), punajalg-pistrik (Falco vespertinus) ja vööt-lehelind (Phylloscopus inornatus).

22.09
Lääne-Virumaal Käsmus punanokk-vart (Netta rufina).

21.09
Pärnumaal Kablis rõngastati vööt-lehelind (Phylloscopus inornatus). Saaremaal Säärel vööt-lehelind (Phylloscopus inornatus).

20.09
Saaremaal Säärel vööt-lehelind (Phylloscopus inornatus).

19.09
Läänemaal Haversis puna-veetallaja (Phalaropus fulicarius), Riguldis vööt-lehelind (Phylloscopus inornatus). Saaremaal Säärel vööt-lehelind (Phylloscopus inornatus), punajalg-pistrik (Falco vespertinus) ja 2 stepi-loorkulli (Circus macrourus). Pärnumaal Kablis rõngastati vööt-lehelind (Phylloscopus inornatus).

18.09
Pärnumaal Kabli linnujaamas rõngastati lääne-pöialpoiss (Regulus ignicapilla). Saaremaal Säärel 3 stepi-loorkulli (Circus macrourus) rändel.

15.09
Läänemaal Põõsaspea neemel koldjalg-hõbekajakas (Larus cachinnans), Kirimäe torni juures vööt-lehelind (Phylloscopus inornatus). Pärnumaal Allikukivil sarviklõoke (Eremophila alpestris).

14.09
Saaremaal Säärel stepi-loorkull (Circus macrourus). Läänemaal Riguldis vööt-lehelind (Phylloscopus inornatus).

9.09
Saaremaal Harilaiul mornel (Charadrius morinellus).

3.09
Raplamaal Ojaperes stepi-loorkull (Circus macrourus).

2.09
Saaremaal Säärel punajalg-pistrik (Falco vespertinus) rändel.

1.09
Saaremaal Üüdibes ja Tartumaal Koosal punajalg-pistrik (Falco vespertinus).

31.08
Tartumaal noor mustlauk-õgija (Lanius minor).

30.08
Läänemaal Haeskas punajalg-pistrik (Falco vespertinus).

27.08
Jõgevamaal Annikveres 1 ja Valgamaal Iigastes 2 punajalg-pistrikku (Falco vespertinus).

26.08
Raplamaal Avastes stepi-loorkull (Circus macrourus). Viljandimaal Pulleritsus, Pärnumaal Matsi rannas ja Tartumaal Rannakülas punajalg-pistrik (Falco vespertinus).

25.08
Pärnus noor karbuskajakas (Larus melanocephalus). Lääne-Virumaal Hirlas 1 ja Ida-Virumaal Tudulinnas 2 punajalg-pistrikku (Falco vespertinus).

11.08
Ruhnu saarel punajalg-pistrik (Falco vespertinus).

9.08
Hiiumaal Hiiessaares halltsiitsitaja (Emberiza calandra).

4.08
Valgamaal Märdil jõgivästrik (Motacilla cinerea).

2.08
Pärnumaal Pulgojal rõngastati emane padu-roolind (Acrocephalus agricola).

31.07
Pärnumaal Jaagupis pikalt territooriumit hoidnud lääne-pöialpoiste (Regulus ignicapilla) pesitsus on kindel, kuna alal on nähtud nii toitu kandvaid vanalinde kui ka noorlindu. Tegemist on esimese tõestatud pesitsusjuhuga Eestis. Valgamaal Sangastes jõgivästrik (Motacilla cinerea). Läänemaal Puskus 2 vaenukägu (Upupa epops).

29.07
Pärnumaal Kavastus vaenukägu (Upupa epops).

27.07
Viljandimaal Tarvastus vaenukägu (Upupa epops).

25.07
Hiiumaal Käina lahel punanokk-vart (Netta rufina).

24.07
Harjumaal Murastes vaenukägu (Upupa epops).

12.07
Saaremaal Piilal kääpakotkas (Aquila heliaca) – 2. vaatlus Eeastis.

9.07
Pärnumaal Treimanis 2 vaenukägu (Upupa epops).

6.07
Hiiumaal Harjul tulipart (Tadorna ferruginea).

2.07
Valgamaal Aakres 2 vaenukägu (Upupa epops).

28.06
Tartumaal Luunjas väike-käosulane (Iduna caligata).

27.06
Valgamaal Pühajärvel must-harksaba (Milvus migrans).

26.06
Tartumaal Palupõhjas väikehüüp (Ixobrychus minutus).

24.06
Läänemaal Haeskas 2 eskimo lagle (Branta hutchinsii) – E-kategooria.

18.06
Pärnus lääne-pöialpoiss (Regulus ignicapilla).

17.06
Saaremaal Rahustes 2 vööthane (Anser indicus) – E-kategooria.

15.06
Valgamaal Restul väike-käosulane (Iduna caligata).

11.06
Valgamaal Tõllistes jõgivästrik (Motacilla cinerea). Viljandimaal Supsis must-harksaba (Milvus migrans).

10.06
UUS LIIK EESTILE! Kääpakotkas (Aquila heliaca) – subadultne lind Järvamaal Mägede külas. Läänemaal Haapsalus 1 ja Jõgevamaal Vaiatus 2 vaenukägu (Upupa epops). Saaremaal Suurnas eskimo lagle (Branta hutchinsii) – E-kategooria.

8.06
Läänemaal Osmussaarel roosa-kuldnokk (Pastor roseus). Valgamaal Lüllemäel vaenukägu (Upupa epops).

7.06
Võrumaal Suuremetsas väike-käosulane (Iduna caligata).

4.06
Tartumaal Igeveres ja Kõivukülas väike-käosulane (Iduna caligata).

2.06
Jõgevamaal Koimulas vaenukägu (Upupa epops).

29.05
Pärnumaal Kablis kivipääsuke (Ptyonoprogne rupestris) rändel – 2. vaatlus Eestile. Tartumaal Ränilinnas ja Reolas väike-käosulane (Iduna caligata).

24.05
Tartumaal Ränil 2 väike-käosulast (Iduna caligata). Võrumaal Hänikel must-harksaba (Milvus migrans).

23.05
Pärnumaal Paikusel must-harksaba (Milvus migrans).

19.05
Pärnumaal Kablis roosa-kuldnokk (Pastor roseus) rändel. Harjumaal Paldiskis 2 tundrakauri (Gavia adamsii) rändel.

18.05
Läänemaal Haeskas kirde-mustlagle (Branta bernicla nigricans) – 7. vaatlus Eestis.

17.05
Pärnumaal Põlendmaal must-harksaba (Milvus migrans).

15.05
Harjumaal Paldiskis tundrakaur (Gavia adamsii) rändel, Tallinnas Kakumäel emane kuninghahk (Somateria spectabilis).

14.05
Tallinnas Paljassaarel mustpea-tsiitsitaja (Emberiza melanocephala) – 2. vaatlus Eestis. Tartumaal Aardla järvel 2 valgetiib-viirest (Chlidonias leucopterus). Hiiumaal Ristna neemel laisaba-änn (Stercorarius pomarinus) rändel.

12.05
Saaremaal Väiksel-Väinal kuninghahk (Somateria spectabilis), Pihtlas koldjalg-hõbekajakas (Larus cachinnans).

11.05
Läänemaal Spithamis roosa-kuldnokk (Pastor roseus). Lääne-Virumaal Annikveres punajalg-pistrik (Falco vespertinus).

10.05
Muhu saarel Kõinastu leel punajalg-pistrik (Falco vespertinus) rändel. Põlvamaal Kiidjärvel must-harksaba (Milvus migrans).

9.05
Läänemaal Lautnas puna-harksaba (Milvus milvus).

8.05
Valgamaal Otepääl lääne-pöialpoiss (Regulus ignicapilla). Saaremaal Säärel kaelus-kärbsenäpp (Ficedula albicollis). Tartumaal Palupõhjas vaenukägu (Upupa epops).

7.05
Saaremaal Säärel lääne-pöialpoiss (Regulus ignicapilla).

5.05
Saaremaal Kuivastus tuttlõoke (Galerida cristata). Lääne-Virumaal Kundas jõgivästrik (Motacilla cinerea). Harjumaal Vaskjalas must-harksaba (Milvus migrans).

4.04
Pärnumaal Põlendmaal 1 ja Vaskräämal 2 must-harksaba (Milvus migrans). Saaremaal Säärel nõmmekiur (Anthus campestris) ja 8 mesilasenäppi (Merops apiaster) rändel.

3.05
Saaremaal Säärel välja-väikelõoke (Calandrella brachydactyla). Lääne-Virumaal Paasil must-harksaba (Milvus migrans).

2.05
Tartumaal Tartu vallas väikehuik (Porzana parva).

1.05
Ida-Virumaa Perjatsis isane stepi-loorkull (Circus macrourus). Järvamaal Järva vallas vaenukägu (Upupa epops).

30.04
Läänemaal Haapsalus tuttlõoke (Galerida cristata). Pärnumaal Kabli-Krundiküla vahelisel alal 5 lääne-pöialpoissi (Regulus ignicapilla). Saaremaal Kaavi külas 9 mesilasenäppi (Merops apiaster).

29.04
Saaremaal Säärel kaelus-kärbsenäpp (Ficedula albicollis). Valgamaal Tahevas ja Raplamaal Kehtnas vaenukägu (Upupa epops). Harjumaal Uuris mesilasenäpp (Merops apiaster). Lääne-Virumaal Linnusel jõgivästrik (Motacilla cinerea).

28.04
Valgas lammitilder (Tringa stagnatilis). Tartumaal Ilmatsalus vaenukägu (Upupa epops). Saaremaal Säärel prillvaeras (Eesti 8. vaatlus) (Melanitta perspicillata), jõgivästrik (Motacilla cinerea) ja lisaks Maantee külas 4 kaelusrästast (Turdus torquatus).

27.04
Valgamaal Otepää lähistel lääne-pöialpoiss (Regulus ignicapilla). Läänemaal Puises punakael-lagle (Branta ruficollis) ja Matsalus stepi-loorkull (Circus macrourus). Pärnumaal Virtsus vaenukägu (Upupa epops).

25.04
Saaremaal Undvas 2, Suuriku pangal 2 ja Lätiniidil 3 kaelusrästast (Turdus torquatus). Raplamaal Iiral punakael-lagle (Branta ruficollis).

24.04
Võrumaal Meegomäel puna-harksaba (Milvus milvus). Harjumaal Uuril 2 punakael-lagle (Branta ruficollis), Tallinnas jõgivästrik (Motacilla cinerea).

23.04
Muhu saarel Koguvas vaenukägu (Upupa epops). Pärnumaal Jaagupis lääne-pöialpoiss (Regulus ignicapilla), Reinumurrul kaelusrästas (Turdus torquatus) ja Pärnus väike-laukhani (Anser erythropus).

22.04
Tartumaal Ilmatsalus must-harksaba (Milvus migrans).

21.04
Tartumaal Haaslavas ristpart (Tadorna tadorna) – sisemaal haruldane läbirändaja. Harjumaal Murastes kaelusrästas (Turdus torquatus), Tallinnas mandariinpart (Aix galericulata).

20.04
Tartumaal Aardla poldril 2 naaskelnokka (Recurvirostra avosetta) – sisemaal haruldane läbirändaja. Harjumaal täpsustamata paigas lääne-pöialpoiss (Regulus ignicapilla). Hiiumaal Tahkunas kaelusrästas (Turdus torquatus).

19.04
Pärnumaal Krundikülas lääne-pöialpoiss (Regulus ignicapilla) ja Audrus punakael-lagle (Branta ruficollis). Järvamaal Piiumetsas must-harksaba (Milvus migrans). Läänemaal Haeskas punakael-lagle (Branta ruficollis) ja Spithamis 2 kaelusrästast (Turdus torquatus). Ida-Virumaal Laagnas 100 karvasjalg-viud (Buteo lagopus) rändel.

18.04
Tartus mandariinpart (Aix galericulata). Pärnumaal Urissaarel vaenukägu (Upupa epops). Harjumaal Joaveskil 2 jõgivästrikku (Motacilla cinerea).

17.04
Harjumaal Selil must-harksaba (Milvus migrans) rändel, Tallinnas vaenukägu (Upupa epops). Jõgevamaal Palamusel mandariinpart (Aix galericulata).

16.04
Läänemaal Nõval vaenukägu (Upupa epops).

15.04
Harjumaal Laagris ja Ida-Virumaal Perjatsis must-harksaba (Milvus migrans) rändel. Saaremaal Jõgelal 1 ning Hiiumaal Aadmas 1, Kuristes 1 ja Lelus Saaremaal Rahustes ja Pärnumaal Kablis vaenukägu (Upupa epops).

14.04
Hiiumaal Kalanas 3 väike-laukhane (Anser erythropus) rändel. Lääne-Virumaal Saksil kaelusrästas (Turdus torquatus). Tartumaal Rannakülas 2 mõrsjaparti (Aix sponsa) – E kategooria. Hiiumaal Tahkunas 153 (Eesti rekordnumber!) ja Kalanas 54 ning Harjumaal Paldiskis 46 karvasjalg-viud (Buteo lagopus) rändel. Viljandimaal Soosaare rabas must-harksaba (Milvus migrans).

13.04
Valgas stepi-loorkull (Circus macrourus) rändel. Pärnumaal Kablis must-harksaba (Milvus migrans) rändel. Harjumaal Paldiskis kaelusrästas (Turdus torquatus).

12.04
Tartumaal Puhjas kaelusrästas (Turdus torquatus).

11.04
Pärnumaal Rannametsas öösorr (Caprimulgus europaeus) – varaseim saabumisdaatum Eestis.

10.04
Pärnumaal Kablis puna-harksaba (Milvus milvus) ja 3 koldjalg-hõbekajakat (Larus cachinnans) rändel.

9.04
Harjumaal Lagedil vaenukägu (Upupa epops).

8.04
Lääne-Virumaal Mõedakas kaelusrästas (Turdus torquatus). Viljandimaal Supsis puna-harksaba (Milvus milvus). Kabli linnujaamas täheldati urvalindude (Carduelis flammea) massrännet – loendati 4800 isendit.

7.04
Tartumaal Reolas punakael-lagle (Branta ruficollis). Valgamaal Sooblasel puna-harksaba (Milvus milvus). Saaremaal Säärel vaenukägu (Upupa epops). Järvamaal Mündil on vähemalt kaks harksaba (Milvus sp.), kellest üks on ilmselt hübriid, teise täpne identiteet on hetkel teadmata.

6.04
Harjumaal Rae vallas väike-laukhani (Anser erythropus).

5.04
Kabli linnujaamas must-harksaba (Milvus migrans) rändel.

4.04
Saaremaal Metsaperel lumekakk (Bubo scandiacus) – hilisemad otsingud on olnud tulemusetud.

23.03
UUS LIIK EESTILE! Eesti Linnuharulduste Komisjon aktsepteeris Eestile 388. linnuliigina hallrüdi (Calidris pusilla). Lindu kohati 2011. aasta detsembris Rahustes Saaremaal ja määrati algselt leeterüdiks. Lugu linnu leidmisest on allalaetav Estbirdingu kodulehelt. Foto

28.02
Harjumaal Rocca al Mares soopart (Anas acuta). Saaremaal Küdemas rooruik (Rallus aquaticus) ja tikutaja (Gallinago gallinago).

27.02
Harjumaal Maardus 12 õõnetuvi (Columba oenas).

24.02
Võrumaal Antsla vallas vöötkakk (Surnia ulula).

22.02
Hiiumaal Hiiumaa vallas sooräts (Asio flammeus). Saaremaal Saaremaa vallas vöötkakk (Surnia ulula).

21.02
Saaremaal Nasvas hüüp (Botaurus stellaris). Pärnus rooruik (Rallus aquaticus).

20.02
Hiiumaal Orjakus laulurästas (Turdus philomelos).

19.02
Tartu veepuhastusjaamas soopart (Anas acuta).

18.02
Võrus punapea-vart (Aythya ferina). Raplamaal Kohilas väikepütt (Tachybaptus ruficollis).

17.02
Saaremaal Undvas 2 hoburästast (Turdus viscivorus).

16.02
Hiiumaal Käinas 44 kanada lagle (Branta canadensis) rändel.

15.02
Tartumaal Savkal Eesti 2. ruskerästas (Turdus naumanni), Tartus vöötkakk (Surnia ulula).

14.02
Hiiumaal Tarestes hüüp (Botaurus stellaris).

13.02
Saaremaal Neemel rabapistrik (Falco peregrinus). Hiiumaal Kärdlas kaelustuvi (Columba palumbus).

12.02
Tallinnas Mustojal 2 tikutajat (Gallinago gallinago). Viljandimaal Võhmas valge-toonekurg (Ciconia ciconia) endiselt paigal.

11.02
Põlvamaal Räpinas 2 väikepütti (Tachybaptus ruficollis). Harjumaal Vääna-Jõesuus nõmmelõoke (Lullula arborea). Pärnumaal Matsil 2 mudaneppi (Lymnocryptes minimus).

10.02
Valgas tait (Gallinula chloropus).

9.02
Tartumaal Elva vallas vöötkakk (Surnia ulula). Alates 13.02 samas kohas 2 isendit. Viljandimaal Vana-Võidus rooruik (Rallus aquaticus).

7.02
Saaremaal Kugalepas tikutaja (Gallinago gallinago).

6.02
Pärnumaal Piirumis hüüp (Botaurus stellaris). Ida-Virumaal Sakas tuuletallaja (Falco tinnunculus).

4.02
Pärnumaal Matsil nõmmelõoke (Lullula arborea) ja Pärnu linnas tikutaja (Gallinago gallinago).

3.02
Pärnumaal Matsil randkiur (Anthus petrosus), linavästrik (Motacilla alba) ja selle talve esimene põldlõoke (Alauda arvensis). Saaremaal Harilaius 83 merirüdi (Calidris maritima).

28.01
Läänemaal Sutlepas 2 rooruika (Rallus aquaticus).

26.01
Hiiumaal Kõrgessaares punapea-vart (Aythya ferina). Pärnumaal Reiul tuuletallaja (Falco tinnunculus).

25.01
Hiiumaal Kalanas hoburästas (Turdus viscivorus).

24.01
Tallinnas Mustjõel tait (Gallinula chloropus).

23.01
Tartus veepuhastusjaamas tait (Gallinula chloropus) ja linavästrik (Motacilla alba). Pärnumaal Vainul 2 väikepütti (Tachybaptus ruficollis). Saaremaal Võhmas hoburästas (Turdus viscivorus).

22.01
Saaremaal Ohtjas rabapistrik (Falco peregrinus).

21.01
Lääne-Virumaal Kärul linavästrik (Motacilla alba). Tartumaal Kastre vallas vöötkakk (Surnia ulula). Saaremaal Valjala-Nurme külas kaelustuvi (Columba palumbus).

20.01
Tallinnas Pirital 1 ja Lääne-Virumaal Jänedal 3 väikepütti (Tachybaptus ruficollis). Raplamaal Valgul tuuletallaja (Falco tinnunculus).

18.01
Saaremaal Roomassaare sadamas emane luitsnokk-part (Anas clypeata).

15.01
Saaremaal Kuressaares 2 väikepütti (Tachybaptus ruficollis), punapea-vart (Aythya ferina) ja rooruik (Rallus aquaticus), Undvas 250 kirjuhahka (Polysticta stelleri). Viljandimaal Paaksimal valge-toonekurg (Ciconia ciconia).

14.01
Harjumaal Laokülas sookiur (Anthus pratensis). Saaremaal Saaremaa vallas ja Järvamaal Järva vallas vöötkakk (Surnia ulula). Saaremaal Küdema lahes rabahani (Anser fabalis), Laidevahe lahel kanada lagle (Branta canadensis), Möldril kiivitaja (Vanellus vanellus), Jõgelal 1 ja Pajumõisas 2 hoburästast (Turdus viscivorus), Harilaiul punapea-vart (Aythya ferina) ja nõmmelõoke (Lullula arborea). Jõgevamaal Põltsamaal väikepütt (Tachybaptus ruficollis).

13.01
Saaremaal Neemel sarviklõoke (Eremophila alpestris), Undvas 1 (Podiceps auritus) ja Kehilas 3 sarvikpütti (Podiceps auritus), Kugalepas 5 tikutajat (Gallinago gallinago), Nasvas väikepütt (Tachybaptus ruficollis) ja Kuressaares kiivitaja (Vanellus vanellus). Lääne-Virumaal Vergil must-lepalind (Phoenicurus ochruros) ja Tapal 3 väikepütti (Tachybaptus ruficollis). Läänemaal Teenusel väikepütt (Tachybaptus ruficollis). Pärnumaal Manijal kanada lagle (Branta canadensis).

11.01
Viljandis 2 rooruika (Rallus aquaticus). Pärnumaal Piirumis kiivitaja (Vanellus vanellus).

10.01
Läänemaal Vormsi vallas sooräts (Asio flammeus). Lisaks Vormsis Rumpos 1 ja Kjursgrunnel 8 hoburästast (Turdus viscivorus).

8.01
Läänemaal Põõsaspea neemel kaljukajakas (Rissa tridactyla) rändel. Hiiumaal Kalanas 2 nõmmelõokest (Lullula arborea).

7.01
Saaremaal Rahustes kivirullija (Arenaria interpres) – 3. talvine vaatlus Eestis, Undvas 5 koldjalg-hõbekajakat (Larus cachinnans) ja tikutaja (Gallinago gallinago). Harjumaal Laokülas nõmmelõoke (Lullula arborea) ja tikutaja (Gallinago gallinago).

6.01
Hiiumaal Vaemlas 17 kanada laglet (Branta canadensis) rändel. Tartumaal Võrtsjärve lõunaosas punapea-vart (Aythya ferina). Harjumaal Järvekülas sookurg (Grus grus). Lääne-Virumaal Mustojal must-lepalind (Phoenicurus ochruros). Saaremaal Üüdibes väike-lehelind (Phylloscopus collybita), Rahustes 8 sooparti (Anas acuta) ja 2 hallhane (Anser anser).

2.01
Tartumaal Tartu vallas ja Viljandimaal Põhja-Sakala vallas vöötkakk (Surnia ulula).