Põnevaid vaatlusi / Bird news

12.04
Pärnumaal Kablis lääne-pöialpoiss (Regulus ignicapilla).

10.04
Pärnumaal Kablis must-harksaba (Milvus migrans) rändel.

7.04
Valgamaal Sooblases puna-harksaba (Milvus milvus). Tartumaal Rannakülas lääne-pöialpoiss (Regulus ignicapilla).

6.04
Tartumaal Aardla poldril 2 punakael-lagle (Branta ruficollis).

5.04
Lääne-Virumaal Veteperes lääne-pöialpoiss (Regulus ignicapilla).

04.04
Pärnumaal Krundikülas 2 lääne-pöialpoissi (Regulus ignicapilla). Järvamaal Mündil hübriidne harksaba (Milvus milvus x Milvus migrans) ja 2 must-harksaba (Milvus migrans).

2.04
Saaremaal Salmes 2 puna-harksaba (Milvus milvus) rändel.

30.03
Tartumaal Äksil punakael-lagle (Branta ruficollis).

27.03
Pärnumaal Audru poldril punakael-lagle (Branta ruficollis). Saaremaal Lõmalas emane kaelustäks (Saxicola maura/rubicola), Harilaius 170 merirüdi (Calidris maritima).

25.03
Pärnus jääkajakas (Larus hyperboreus).

24.03
Saaremaal Salmes puna-harksaba (Milvus milvus) rändel. Põlvamaal Jõeperal suur-konnakotkas (Aquila clanga) rändel.

22.03
Valgamaal Väike-Korval lumehani (Anser caerulescens) – D kategooria.

21.03
Saaremaal Salmes punakael-lagle (Branta ruficollis) ja Reinal puna-harksaba (Milvus milvus) rändel.

20.03
Saaremaal Salmes puna-harksaba (Milvus milvus) rändel.

16.03
Raplamaal Ummarul suur-konnakotkas (Aquila clanga) rändel.

28.02
Saaremaal Uudepanga lahes 13 ristparti (Tadorna tadorna), Undvas 70 merirüdi (Calidris maritima). Hiiumaal Viilupis 48 kiivitajat (Vanellus vanellus).

27.02
Võrumaal Vana-Roosas 2 valge-toonekurge (Ciconia ciconia). Tartumaal Sanglas hallhani (Anser anser).

26.02
Harjumaal Kakumäel 3 ristparti (Tadorna tadorna). Lääne-Virumaal Kundas tuuletallaja (Falco tinnunculus).

25.02
Pärnumaal Piklas hüüp (Botaurus stellaris). Harjumaal Vaskjala-Ülenurme kanalil hõbehaigur (Egretta alba).

21.02
Võrumaal Võrumõisas valge-toonekurg (Ciconia ciconia). Hiiumaal Palukülas 11 kaelustuvi (Columba palumbus).

20.02
Saaremaal Salmes 3 õõnetuvi (Columba oenas) ja 49 kiivitajat (Vanellus vanellus) rändel.

19.02
Saaremaal Üüdibe külas 11 kiivitajat (Vanellus vanellus), Salmes 4 põldlõokest (Alauda arvensis) rändel, Vanakubjas 7 põldlõokest (Alauda arvensis). Hiiumaal Jõekülas 2 hallhane (Anser anser).

18.02
Saaremaal Küdema lahel ristpart (Tadorna tadorna), Tagalahel 11 punapea-varti (Aythya ferina), Salmel 2 põldlõokest (Alauda arvensis). Pärnumaal Kodesmaal kaelustuvi (Columba palumbus).

17.02
Läänemaal Haeskas 6 kiivitajat (Vanellus vanellus). Pärnumaal Lepakülas 3 kiivitajat (Vanellus vanellus). Saaremaal Salmes 5 kiivitajat (Vanellus vanellus) ja 2 hallhane (Anser anser) rändel, Toomalõukal hallhani (Anser anser), 6 ristparti (Tadorna tadorna) ja 6 punapea-varti (Aythya ferina), Karalas hallhani (Anser anser), Sääre lahel hallhani (Anser anser), Suurrahul 2 hallhane (Anser anser) ja ristpart (Tadorna tadorna).

16.02
Hiiumaal Nasvas rabapistrik (Falco peregrinus) ja Palukülas 3 kiivitajat (Vanellus vanellus). Saaremaal Salmes ja Sõrvel 2 hallhane (Anser anser), Salmes 11 kiivitajat (Vanellus vanellus) ja põldlõoke (Alauda arvensis) rändel, Rahustes ristpart (Tadorna tadorna) ja põldlõoke (Alauda arvensis), Roomassaares 2 kiivitajat (Vanellus vanellus). Raplamaal Kohilas punapea-vart (Aythya ferina).

15.02
Tallinnas soopart (Anas acuta).

14.02
Saaremaal Harilaiul 2 punapea-varti (Aythya ferina) ja 53 merirüdi (Calidris maritima).

10.02
Hiiumaal Arukülas kiivitaja (Vanellus vanellus).

7.02
Läänemaal Haapsalus vöötkakk (Surnia ulula).

3.02
Saaremaal Mui külas hoburästas ( Turdus viscivorus).

2.02
Haapsalus väikepütt (Tachybaptus ruficollis) ja 2 taita (Gallinula chloropus). Lääne-Virumaal Vergil 2 sarvikpütti (Podiceps auritus).

1.02
Saaremaal Nasvas väikepütt (Tachybaptus ruficollis).

29.01
Saaremaal Küdemal 2 rooruika (Rallus aquaticus). Hiiumaal Kolgal õõnetuvi (Columba oenas).

27.01
Hiiumaal Suuremõisas emane soopart (Anas acuta).

28.01
Saaremaal Säärel 3 kaelustuvi (Columba palumbus).

26.01
Tartus Tähtveres laulurästas (Turdus philomelus).

25.01
Saaremaal Säärel tuuletallaja (Falco tinnunculus). Harjumaal Lohusalus emane soopart (Anas acuta).

24.01
Saaremaal Säärel mägikiur (Anthus spinoletta) – 3. vaatlus Eestis, sookiur (Anthus pratensis) ja punapea-vart (Aythya ferina).

23.01
Harjumaal Tallinna reisisadamas isane soopart (Anas acuta).

20.01
Saaremaal Veere sadamas väikepütt (Tachybaptus ruficollis) ja Atlas 5 sookiuru (Anthus pratensis). Pärnumaal Tori vallas vöötkakk (Surnia ulula) ja Pärnu linnas tait (Gallinula chloropus).

19.01
Saaremaal Kallastel rooruik (Rallus aquaticus) ja Veere sadamas sarvikpütt (Podiceps auritus).

18.01
Hiiumaal Kolgal õõnetuvi (Columba oenas).

16.01
Hiiumaal Kõrgessaares kaelustuvi (Columba palumbus).

15.01
Harjumaal Vaskjalal 2 väikepütti (Tachybaptus ruficollis).

14.01
Hiiumaal Laukal õõnetuvi (Columba oenas).

13.01
Tallinnas 4 kaelustuvi (Columba palumbus).

12.01
Viljandis 2 taita (Gallinula chloropus). Räpinas hõbehaigur (Egretta alba).

10.01
Hiiumaal Vaemlas hüüp (Botaurus stellaris).

09.01
Saaremaal Löönes lapi tsiitsitaja (Calcarius lapponicus) ja Saklas suures värvuliste parves vähemalt 400 metsvinti (Fringilla coelebs).

5.01
Saaremaal Säärel hõbehaigur (Egretta alba). Pärnumaal Matsil põldlõoke (Alauda arvensis).

4.01
Lääne-Virumaal Vaekülas tuttlõoke (Galerida cristata). Saaremaal Luulupes lapi tsiitsitaja (Calcarius lapponicus), Küdemal rabapistrik (Falco peregrinus) ja Tagalahel väikepütt (Tachybaptus ruficollis). Saaremaal Piilas suur vintlaste parv, kus loendati vähemalt 6 mägi-kanepilindu (Carduelis flavirostris), 390 kanepilindu (Carduelis cannabina) ja 220 metsvinti (Fringilla coelebs). Tallinnas Haaberstis 2 taita (Gallinula chloropus).

3.01
Saaremaal Nasvas rabapistrik (Falco peregrinus) ja hüüp (Botaurus stellaris), Kuressaares tikutaja (Gallinago gallinago) ja 2 taita (Gallinula chloropus).

2.01
Saaremaal Kallastel hüüp (Botaurus stellaris) ja Tagalahel punapea-vart (Aythya ferina).

1.01
Saaremaal Undvas must-harksaba (Milvus migrans) – Eesti 2. talvine vaatlus (eelmine pärineb aastast 1931, kui püüti Saksamaal rõngastatud isend). Tartumaal Õssul isane soopart (Anas acuta), Pärnumaal Lääneranna vallas vöötkakk (Surnia ulula).