Põnevaid vaatlusi / Birding news

23.03
Tartumaal Aardla poldril ja Noorma külas punakael-lagle (Branta ruficollis).

22.03
Saaremaal Mõntus 2 euroopa kaelustäksi (Saxicola rubicola).

20.03
Läänemaal Haeskas tutkas (Calidris pugnax) ja Põgari-Sassil naaskelnokk (Recurvirostra avosetta) – varased saabumised.

19.03
Järvamaal Türi vallas tuttlõoke (Galerida cristata). Harjumaal Viinistus tundrakaur (Gavia adamsii), Valgejõel jõgivästrik (Motacilla cinerea) ja Valksel punakael-lagle (Branta ruficollis).

17.03
Lääne-Virumaal Paaskülas kaelusrästas (Turdus torquatus).

14.03
Tallinnas koldjalg-hõbekajakas (Larus cachinnans).

13.03
Pärnumaal Lemmetsas 2 punakael-lagle (Branta ruficollis).

7.03
Lääne-Virumaal Nurmetu külas euroopa kaelustäks (Saxicola rubicola).

1.03
Saaremaal Säärel liivatüll (Charadrius hiaticula).

29.02
Lääne-Virumaal Vihulas lapi tsiitsitaja (Calcarius lapponicus).

28.02
Saaremaal Tagalahel 22 sarvikpütti (Podiceps auritus), Toomalõukal rabapistrik (Falco peregrinus) ja Roomassaares väike-lehelind (Phylloscopus collybita).

26.02
Saaremaal Rahustes 2 liivatülli (Charadrius hiaticula).

25.02
Tartumaal Kapstal 1 ja Hiiumaal Palukülas 8 kaelustuvi (Columba palumbus). Saaremaal Harilaius nõmmelõoke (Lullula arborea). Võrumaal Tamula järvel hüüp (Botaurus stellaris). Pärnumaal Laadil ja Pulgojal rüüt (Pluvialis apricaria). Rannikul on mitmes kohas nähtud ka rabahanesid ja suur-laukhanesid.

24.02
Läänemaal Põõsaspea neemel rabapistrik (Falco peregrinus).

21.02
Tartumaal Lahepera järvel 2 punapea-varti (Aythya ferina), Lahel 4 põldlõokest (Alauda arvensis) rändel ja Koosalaanel 2 kiivitajat (Vanellus vanellus).

20.02
Põlvamaal Meeksis 2, Pärnumaal Tuudil 1, Läänemaal Väike-Nõmmkülas 1 ja Tartumaal Lombil 3 sookurge (Grus grus). Saaremaal Nurmel hoburästas (Turdus viscivorus), Saklas 22 kiivitajat (Vanellus vanellus), Rahustes 26 kiivitajat (Vanellus vanellus), 11 põldlõokest (Alauda arvensis), 2 rüüta (Pluvialis apricaria), kaelustuvi (Columba palumbus), 5 ristparti (Tadorna tadorna), 2 hallhane (Anser anser) ja sookiur (Anthus pratensis).

19.02
Harjumaal Püünsis ristpart (Tadorna tadorna). Raplamaal Lõpemetsas sookurg (Grus grus).

18.02
Harjumaal Tabasalus sooräts (Asio flammeus), Suur-Paljassaarel ristpart (Tadorna tadorna) ja Kasispeal hallhani (Anser anser). Läänemaal Põgari-Sassil hallhani (Anser anser) ja 5 kiivitajat (Vanellus vanellus). Viljandimaal Suislepas 2 kiivitajat (Vanellus vanellus) ja Otil 5 õõnetuvi (Columba oenas). Tartumaal Noormas 32 kiivitajat (Vanellus vanellus). Pärnumaal Piirumis sookurg (Grus grus).

17.02
Saaremaal Säärel 5 põldlõokest (Alauda arvensis) ja 2 hallhane (Anser anser). Hiiumaal Putkastes 1 ja Viljandimaal Kurnuveres 2 kaelustuvi (Columba palumbus) rändel. Hiiumaal Käinas 5 hallhane (Anser anser).

16.02
Saaremaal Kuressaares 12 kiivitajat (Vanellus vanellus) rändel.

15.02
Järvamaal Piiumetsas 10 kiivitajat (Vanellus vanellus). Hiiumaal Suuresadamas hüüp (Botaurus stellaris). Jõgevamaal Endla järvel rooruik (Rallus aquaticus).

14.02
Läänemaal Ammutas 2 kiivitajat (Vanellus vanellus).

13.02
Harjumaal Turbas kaelustuvi (Columba palumbus).

12.02
Järvamaal Retlas tuuletallaja (Falco tinnunculus).

11.02
Läänemaal Haapsalu Suurel viigil 18 punapea-varti (Aythya ferina).

9.02
Pärnumaal Väljakülas ja Viljandimaal Serukülas 2 õõnetuvi (Columba oenas). Harjumaal Paldiskis 2 ristparti (Tadorna tadorna).

8.02
Saaremaal Rahustes 6 sooparti (Anas acuta).

7.02
Tartus luitsnokk-part (Anas clypeata). Tallinnas Paljassaarel linavästrik (Motacilla alba). Hiiumaal Palukülas rabapistrik (Falco peregrinus), Vaemlas võsaraat (Prunella modularis) ja Kärdlas kanada lagle (Branta canadensis). Saaremaal Karalas 5 tikutajat (Gallinago gallinago) ja 2 hallhane (Anser anser), Möldril tikutaja (Gallinago gallinago).

6.02
Saaremaal Säärel 2 sooparti (Anas acuta) ja hoburästas (Turdus viscivorus).

5.02
Saaremaal Väiksel väinal rabapistrik (Falco peregrinus).

4.02
Tartumaal Lahepera järvel 2 hallhane (Anser anser). Põlva linnas must-lepalind (Phoenicurus ochruros). Saaremaal Haagilõukas 24 punapea-varti (Aythya ferina).

3.02
Viljandimaal Saarepeedil õõnetuvi (Columba oenas) rändel.

2.02
Järvamaal Äiamaal 4 õõnetuvi (Columba oenas). Saaremaal Nasval hüüp (Botaurus stellaris).

1.02
Viljandis luitsnokk-part (Anas clypeata).

30.01
Tartumaal Vorbusel 7 vööt-käbilindu (Loxia leucoptera).

28.01
Harjumaal Kaberneemes linavästrik (Motacilla alba). Hiiumaal Orjakus hüüp (Botaurus stellaris) ja Vaemlas 3 kanada laglet (Branta canadensis). Pärnumaal Piirumis hallhani (Anser anser).

27.01
Haapsalus 4 rooruika (Rallus aquaticus). Hiiumaal Palukülas kaelustuvi (Columba palumbus).

22.01
Tartumaal Varnjas kukkurtihane (Remiz pendulinus). Pärnus tikutaja (Gallinago gallinago).

21.01
Saaremaal Karalas 5 sookiuru (Anthus pratensis).

16.01
Põlvamaal Põlgastes sookurg (Grus grus). Tartumaal Lapetukmes hoburästas (Turdus viscivorus). Järvamaal Äiamaal 4 ja Läänemaal Nõmmel 2 õõnetuvi (Columba oenas). Saaremaal Salmes tait (Gallinula chloropus).

14.01
Saaremaal Kõrkveres hoburästas (Turdus viscivorus).

13.01
Saaremaal Kasti lahel 2 ristparti (Tadorna tadorna), Pangal hoburästas (Turdus viscivorus) ja Poripõllul kanada lagle (Branta canadensis).

12.01
Saaremaal Kuusnõmmel 39 suurnokk-vinti (Coccothraustes coccothraustes) – suurim teadeolev talvine salk Eestis, Riksu lahel punapea-vart (Aythya ferina), Leedri külas hallhani (Anser anser) ja Toomalõukal rabapistrik (Falco peregrinus). Lääne-Virumaal Metsanurgas sooräts (Asio flammeus).

11.01
Hiiumaal Ristna neemel jääkajakas (Larus hyperboreus). Võrumaal Tamula järvel ja Põlvamaal Põlva linnas punapea-vart (Aythya ferina). Saaremaal Kallastel 17 sarvikpütti (Podiceps auritus), Harilaiul 158 merirüdi (Calidris maritima) ja 16 punapea-varti (Aythya ferina). Raplamaal Märjamaa vallas vöötkakk (Surnia ulula).

7.01
Saaremaal Roomassaares väike-lehelind (Phylloscopus collybita), Luulupes rabapistrik (Falco peregrinus) ja Säärel põldlõoke (Alauda arvensis). Hiiumaal Tahkunas 3 must-lepalindu (Phoenicurus ochruros).

6.01
Saaremaal Harilaiul rabapistrik (Falco peregrinus), Kehilas 9 sarvikpütti (Podiceps auritus). Hiiumaal Lepikul rabapistrik (Falco peregrinus).

5.01
Saaremaal Türjul puna-harksaba (Milvus milvus), Säärel 2 sooparti (Anas acuta), Rahustes 4 sookiuru (Anthus pratensis), 2 sooparti (Anas acuta), rüüt (Pluvialis apricaria) ja 5 tikutajat (Gallinago gallinago), Lüllel 2 suur-laukhane (Anser albifrons), Riksu lahel väikepütt (Tachybaptus ruficollis) ja Undvas 9 lõunatirku (Uria aalge) rändel. Läänemaal Põõsaspea neemel randkiur (Anthus petrosus).

4.01
Saaremaal Piilal rabapistrik (Falco peregrinus) ja 350 põhjavinti (Fringilla montifringilla), Roomassaares lääne-pöialpoiss (Regulus ignicapilla), rooruik (Rallus aquaticus) ja 2 taita (Gallinula chloropus).

3.01
Hiiumaal Esikülas rabapistrik (Falco peregrinus).

2.01.2020
Hiiumaal Kõrgessaares kiivitaja (Vanellus vanellus), Käina lahes 2 punapea-varti (Aythya ferina), Nasval 8 ja Ristsäärel 3 ning Harjumaal Klooga järvel 5 kanada laglet (Branta canadensis).

1.01.2020
Saaremaal Jämajas põldvutt (Coturnix coturnix) – uus talveliik Eestile, Säärel 3 tikutajat (Gallinago gallinago) ja mudanepp (Lymnocryptes minimus), Türjus tikutaja (Gallinago gallinago) ja sookiur (Anthus pratensis). Muhu saarel Kõinastu leel suurkoovitaja (Numenius arquata), lind on paigal eelmise aasta oktoobrist. Lääne-Virumaal Mallal tuuletallaja (Falco tinnunculus). Hiiumaal Käina lahel 8 kanada laglet (Branta canadensis) rändel.