Linnuvaatlejate ökoralli 2018

Öko e. „rohelise“ linnuvaatlemise eesmärk on käia linde vaatamas kas jalgsi, rattaga või mõne muu, ilma mootorita liikuva sõiduvahendiga. Ökolinnuvaatlemine on linnuvaatlejate seas kiiresti populaarsust koguv viis linde vaadelda. Miks üldse linde kondimootori abil otsida, kui autoga saab mõnusasti lühikese ajaga palju häid linnukohti läbitud ja tagumiku soojas hoitud?

Põhjendused on igaühel kindlasti erinevad, aga peamised on:

  • füüsiline aktiivsus ja värskes õhus liikumine on tervislik.
  • kodulähedase linnuelu parem tundmaõppimine.
  • ökoloogilise jalajälje vähendamine.
  • uus aspekt, uus list, uutmoodi konkurents. Seega lihtsalt öeldes, uus asi on põnev.
  • majanduslik aspekt, kokkuhoitud kütuseraha.

Ökoralli näol on tegemist võistlusega, kus linnuvaatlejad üritavad näha võimalikult palju linnuliike, kasutamata sealjuures mootoriga sõiduvahendeid. Klubi Estbirding korraldab organiseeritud ökoralli teist korda, varasemalt toimus ökoralli 2014. aastal. Ökoralli 2018 info võistluse kohta ja osavõtjate muljed leiad ökoralli blogist.

Ökoralli 2018 võistlus kestab kogu aasta vältel, kuid ökorallit saab läbi viia erinevate pikkustega (päev, kuu). Osalema on oodatud kõik linnuhuvilised, kellele ökolinnuvaatlemine võiks huvi pakkuda ning kes aktsepteerivad ralli reegleid ja kelle linnutundmise oskus võimaldab üldjuhul vältida valemäärangute tegemist. Vaadeldud lind peab olema hästi nähtud. Liigi määrangu õigsuses peab olema kindel. Vähimagi kahtluse korral või halvasti nähtud/kuuldud liiki nimekirjadesse ei lisata.

Ökoralli 2014 tulemused ja retkekirjeldused on leitavad ökoralli 2014 blogis.