Linnuvaatlusvõistlus 2020 "Iga kuu uus list!"

Linnuvaatlusvõistluse kokkuvõte 2020 (pdf)

Võistluse eesmärgiks on iga kuu näha või kuulda võimalikult palju erinevaid linnuliike. Kuulistide pidamisel koguneb ka huvitavat fenoloogilist andmestikku, mistõttu kõik leitud liigid tuleb sisestada andmebaasi. Aasta lõpuks liidetakse kõigi kaheteistkümne kuu liigilistide summad ja võidab suurima summa kogunud võistleja. Oma osalemissoovist anna märku aadressil tali.tiiu [at] gmail.com.
Võistlus on avatud kõigile huvilistele!

Võistluse reeglid:
  • Igakuiselt registreeritakse kõik Eestis nähtud-kuuldud linnuliigid.
  • Vaadeldud lind peab olema hästi nähtud ja/või kuuldud ning liigi määrangu õigsuses peab olema kindel. Kahtluse korral tuleks teha foto või helisalvestis ning küsida asjatundjatelt abi.
  • Kuulistide tegemisel kehtivad Estbirdingu listingu üldreeglid, kuid keelatud on peibutusvahendite kasutamine. Isetehtud häälitsused (vilistamine jne) on lubatud.
  • Kõik jooksval kuul kohatud linnuliigid tuleb sisestada mõnda andmebaasi ( nt PlutoF) hiljemalt järgmise kuu 5. kuupäevaks. Rangelt soovituslik on sisestada linnuvaatlused enne andmebaasi ja alles siis tabelisse! Andmebaasi mittekantud liikide eest punkte ei saa.
  • Iga liigi eest saab 1 punkti, kõigi kuude punktid liidetakse aasta lõpuks. Suurima punktisumma kogunu võidab võistluse.
  • Kuulistide pidamiseks on eraldi tabel (excel või Google Sheets), kus nähtud liigi lahtrisse sisestatakse liigi kohtamise kuupäev või “x”. Tabel saadetakse kõigile osalejatele. Täidetud tabel jooksva kuu kohta tuleb saata hiljemalt järgmise kuu 5. kuupäevaks (k.a) aadressile tali.tiiu [at] gmail.com
  • Võistlusel on avalik Facebooki grupp ‘‘Iga kuu uus list! Linnuvaatlusvõistlus 2020’‘, kus saab jagada oma muljeid, fotosid jne.

5×5_omaala.kml