Rõngaleidja 2016

Rõngaleidja 2016 on Estbirdingu poolt korraldatav võistlus, mille raames võisteldakse kalendriaasta jooksul linnurõngaste lugemises. Kuigi võistluse korraldajaks on Estbirding, siis üritusest osavõtmine on avatud kõigile linnuhuvilistele.
Lindude märgistamisega on Eestis tegeletud juba üle 100 aasta, mõnel pool maailmas veidi kauemgi. Selle abil on vastuseid saadud väga paljudele küsimustele, mis puudutavad lindude eluiga, pesapaigatruudust, rändeteid ja talvitusalasid. Siiski on lindude märgistamine tähtsal kohal ka tänapäeval, sest näiteks kliimamuutuste tõttu muudavad paljud liigid oma rändekäitumist ning tehnorajatiste tõttu on suurenenud tundlike liikide suremus.
Seega annab lindude märgistamine väga olulist linnukaitselist infot. Teadmiste täiendamise eelduseks on, aga taasleiud ja siin ongi väga suur roll linnuharrastajatel, kelle vaatevälja märgistatud linnud üsna tihti satuvad. Rõngaleidja võistluse eesmärgiks ongi propageerida erinevate linnurõngaste äralugemist ja vastava info edastamist Matsalu rõngastuskeskusele.
Enne võistlusel osalemist, tutvu kindlasti võistluse reeglitega. Rõngaleidja võistluse osalejate retkelugude ja punktitabeliga saab tutvuda blogis.
Küsimuste korral pöörduge Tarvo Valkeri poole.

Loe lisaks:
Vainu, O. 2015. Lindude rõngastamine. Tiirutaja nr.30.