Rõngaleidja 2019

Rõngaleidja 2019 on Estbirdingu poolt korraldatav võistlus, mille käigus proovivad võistlejad ühe kalendriaasta jooksul ära lugeda võimalikult paljude lindude jala- või kaelarõngaid. Võistlusest on osa võtma kutsutud ka Estbirdingu ridadesse mitte kuuluvad linnuhuvilised. Osalemisel vanusepiire pole ning osalemiseks piisab ka ühest rõngast – iga rõngas loeb!

Võistluse eesmärk on värskendada vanadele ning propageerida uutele linnuvaatlejatele lindude rõngastelt koodide lugemise vaimu. Lihtsalt linde vaadeldes ja loendades võib juhtuda, et viimane pingutus koodi lugemiseks jääb tegemata. Siiski on linnud saanud omale rõngaid jalga juba enam kui 100 aastat sel samal kindlal põhjusel – et keegi tunneks nad ära. Tehnoloogia arenemise ja kättesaadavuse kasvuga on tänapäeval üha kergemaks muutunud rõngaste täielik lugemine isegi väiksematel lindudel/rõngastel. Rõngaga linnust tehtud pilt võib aidata koodi tuvastada ka kodus jäädvustust uurides. Saamaks kogu teadaolev linnu elulugu, tuleb kindlasti edastada rõngainfo Matsalu rõngastuskeskusele. Võistluse käigus loodame tõsta edastatava rõngainfo hulka ning seeläbi tõsta meie panust teadustöödesse, mis omakorda aitavad mõista ning abistada meie sulelisi sõpru.
Enne osalemist tuleks kindlasti tutvuda võistluse reeglitega ning soovituslikult läbi lugeda ka Lindude rõngastamine (Vainu, O. Tiirutaja nr.30 2015). Võistluse kulgemist kajastatakse blogilehekülgedel, kuhu lisandub jooksvalt ka jutte Eesti rõngaspetsialistidelt.