Rarileidja 2022 / Birdfinder 2022

Rarileidja alustab taas. Viimasest samasugusest linnuvaatlejate võistlusest on möödunud viis aastat ja klubi Estbirding selgitab jälle välja parimad rarileidjad. Osalejatel tuleb leida aasta jooksul võimalikult palju haruldasi linnuliike ning mida suuremad haruldused, seda rohkem punkte vastava koefitsientide tabeli alusel teenitakse. Aasta lõpuks enim punkte kogunud linnuvaatlejale omistatakse Rarileidja 2022 tiitel.

Osaleda võivad kõik, kes austavad reegleid ning tunnevad piisavalt ja armastavad linde. Võistluse reeglid kattuvad suuresti spontaanselt leitud liikide ehk spondede reeglistikuga. Palun tutvuge nendega!

Veel infoks:

Osalejatel palume kõikide linnuharulduste spontaansetest leidudest iga kuu lõpuks saata teavitus e-posti aadressile genofen(at)gmail.com

Tuletame meelde, et bongamise ehk teiste poolt leitud liigi otsimise ja leidmise eest punkte ei saa. Sponde on spontaalselt leitud (ise leitud) linnuliik, vastand bongatud liigile.

Grupi linnuvaatluse korral saab punkti esmamärkaja (isegi kui lindu liigini ei määratud), kui mitu vaatlejat näevad lindu esimesena üheaegselt, siis saavad kõik leiu eest punktid.

Võrgust saadud lindude eest punkte ei saa.

Punkte saab vastavalt leidude, mitte korraga leitud isendite arvule. Seega samast liigist leitud salga või parve eest arvestatakse ühe leiu punktid.

Kui leitakse aasta jooksul samast liigist korduvalt haruldusi, siis nende leiu eest saab uuesti punkte.

Kõik HK liigid (Linnuharulduste Komisjoni tunnustust vajavad liigid) peavad olema dokumenteeritud ja HK-s kindlasti aktsepteeritavad. Muud haruldused peaksid samuti olema dokumenteeritud ja vaatlused kajastatud kindlasti andmebaasides, soovitavalt PlutoF (eElurikkus), sobilikud on ka eBird ja observation.org andmebaasid.

Kui HK nimekirja kuuluv liik on jäetud HK-le esitamata ja/või HK ei aktsepteeri vaatlust, siis punktid antud liigi eest võetakse maha. HK liikide vaatlused peaks HK-le esitama esimesel võimalusel, kuid igal juhul hiljemalt jooksva aasta lõpuks (detsembri vaatlused saavad 10 päeva pikendust).
Reeglites käsitlemata juhtudel või vaidluste korral lähtutakse tervest mõistusest ja lõpliku otsuse teeb võistluse korraldaja ning see edasikaebamisele ei kuulu.

Haruldaste liikide leidude ja sellega seonduvatest seiklustest olete oodatud muljeid jagama Facebooki lehel Estbirdingu linnuvaatlusvõistlus 2022.

Olulised lingid: