Kärevere luht

Asukoht:
Asub Tartu-Tallinn maanteel ca 15 km Tartu kesklinnast.

Kohapeal:
Parim koht röövlindude vaatlemiseks on vana Kärevere sild, millele pääseb uuest sillast Tallinna pool asuva pealesõidu kaudu. Teine hea paik vaatlemiseks on luhale viiv põldudevaheline kruusatee. Luhale minek on lindude rände- ja pesitsusajal keelatud!
Kruusateed pidi saab edasi sõita metsa vahele ja ringiga tagasi maanteele.
Maanteed pidi Tartu poole sõites pääseb lihtsalt Ilmatsallu ja Tallinna poole jääb Laeva – mõlemad head linnupaigad.

Linnustik:
Aprillis on luht harilikult üleujutatud ja seal peatub palju veelinde (haned, luiged, pardid, kurvitsalised).
Maikuust septembrini on parim aeg röövlindude jälgimiseks. Kohatud linnuliikidest märkimisväärseid on palju – kanada lagle (Branta canadensis), kalakotkas (Pandion haliaetus), merikotkas (Haliaetus albicilla), kaljukotkas (Aquila chrysaetos), väike-konnakotkas (Aquila pomarina), suur-konnakotkas (Aquila clanga), madukotkas (Circaetus gallicus), punajalg-pistrik (Falco vespertinus), rabapistrik (Falco peregrinus), sooräts (Asio flammeus), põldvutt (Coturnix coturnix), must-toonekurg (Ciconia nigra), rohunepp (Gallinago media), mudanepp (Lymnocryptes minimus), väikekoovitaja (Numenius phaeopus), tundrakiur (Anthus cervinus), kuldhänilane (Motacilla citreola), valgetiib-viires (Chlidonias leucopterus).