Räpina polder


View Räpina polder in a larger map

Asukoht
Räpina polder paikneb Põlvamaal, Lämmijärve kaldal. Antud ala on Eesti suurim (1408,5 ha) maaparandusobjekt ning Põlvamaa ainus poldriala. Poldrile pääseb võttes Räpinast suuna Peipsi randa.

Linnustik
Räpina polder on rahvusvahelise tähtsusega linnuala, kus pesitseb ja rändab arvukalt mitmeid ohustatud ja kaitsealuseid linnuliike. Pesitsejatest on linnukaitselisest aspektist olulisemad liigid rukkirääk, mustviires ja väikekajakas, kelle jaoks Räpina polder on Eestis üks paremaid alasid. Läbirändajatest on tähtsamad liigid sookurg ja suur-laukhani. Polder on ka oluline veelindude ja kurvitsaliste peatus- ja pesitsuspaik. Rändeperioodi jooksul läbib ala kokku kuni 1,5 miljonit lindu. Antud ala on tähtsaim rändlindude koondumisala (nn. pudelikael) kogu Ida-Eestis.
Siin on kohatud ka väga palju haruldusi: valgetiib-viirest (Chlidonias leucopterus), väikehuika (Porzana parva), lammitildrit (Tringa stagnatilis), punajalg-pistriku (Falco vespertinus), must-harksaba (Milvus migrans), stepi-pääsujooksurit (Glareola nordmanni), valgesaba-kiivitajat (Vanellus leucurus), vaenukägu (Upupa epops), vöötkakku (Surnia ulula) jne.

Põhjalikuma ülevaate alast saad Räpina poldri kodulehelt.
Eesti Looduses ilmunud artikkel.