Tilleorg

Asukoht:
Tilleorg asub Põlva maakonnas. Põlvast tuleb võtta suund kagu suunas Puskaru külale ja Puskaru ristteel pöörata Põlva suunast tulles vasakule ja sõita ca 1 km.

Kohapeal:
Tilleorus kulgeb matkarada mida mööda on hea liikuda. Oru keskel asub veskitamm ja sild.

Linnustik:
Orgu ümbritseb vana segamets. See on hea paik rähnidele ja kakkudele. Talvel võib silla juures ja veskitammil kohata vesipappi. Siin on kohatud ka tamme-kirjurähni (Dendrocopus medius). Teistest rähniliikidest on siin kohatud näiteks hallpea-rähni, laanerähni, valgeselg-kirjurähni jt. Ala on väheuuritud ja ootab linnuhuviliste poolt veel avastamist.