Tamula ja Vagula järv

Asukoht:
Mõlemad järved asuvad kohe Võru linna külje all.

Kohapeal:
Tamula järv. Asub linna lõunapoolel. Siia äärde viib palju teid ja järvele näeb mitmest paigast. Parim koht järvele vaatamiseks on Roosisaare sild, mis asub järve põhjaosas. Siia viib tee staadioni kõrvalt. Sillalt näeb kaugele ja siin asub ka kõige roostunum ja liigestunum ala.

Vagula järv. Asub linnast läänes. Pealevaatamiseks on palju kohti. Läbides Järvere mõisapargi saab juurde järve läänekaldale. Ida pool on parimaks pealevaatamise kohaks ehk kahe järve vahel olev tee kust pääseb läbi võsateid kohe kalda ligi. Tartu maanteelt Sõmerpalu suunas keerates avaneb järvele ilus vaade – siin on suured põllud kus on hea röövlinde vaadelda.

Linnustik:
Mõlemal järvel pesitseb veelindudest kõige arvukamalt tuttpütt, keda siin leidub kümnete paaridena. Rände ajal võib siin näha hanelisi, vähem kurvitsalisi. Põnevamatest liikidest on siin kohatud väikepütti (Tachybaptus ruficollis), taita (Gallinula chloropus), auli (Clangula hyemalis), järvekauri (Gavia arctica), rohukosklat (Mergus serrator), meriskit (Haematopus ostralegus), leeterüdi (Calidris alba), veetallajat (Phalaropus lobatus) valgepõsk-laglet (Branta leucopsis), kanada laglet (Branta canadensis). Järvedel käivad toitumas meri- ja kalakotkas.