Võrtsjärve lõunaots (Vooremäe)

Kohapeal
Võrtsjärve lõunaotsas on järve kaldad laialt roostunud ja võsastunud ning järvele vaatamiseks kohti eriti pole. Aga lausa looduslikuks linnutorniks on siin Purtsi Vooremägi. Sellelt linnamäelt avaneb väga hea vaade siinsetele lahesoppidele ja roostikele. Lausa ideaalne vaatluskoht on mägi ka seetõttu, et päike paistab enamiku päevast vaatleja selja tagant. Vooremäele pääseb Rõngu-Pikasilla maanteelt Purtsi-Puka maantee risti juurest, kust suundub väiksem tee läbi metsa Vooremäeni.

Linnustik
Rändeperioodil (aprillis-mais, septembris-oktoobris) peatub Võrtsjärvel palju veelinde: luiged, haned, pardid, vardid, kosklad jt.
Pesitsuspaiga on siin endale leidnud mustviires, väikekajakas, tait, hüüp, rooruik, roo-loorkull. Toitumas käib kalakotkas.
Haruldustest on siin kohatud puna-harksaba (Milvus milvus), punajalg-pistriku (Falco vespertinus), väikehuiku (Porzana parva), hõbehaigrut (Casmerodius albus), kanada lagle (Branta canadensis), punakurk-kauri (Gavia stellata), tõmmukajakat (Larus fuscus), auli (Clangula hyemalis).