Aita lõpetada ebaseaduslik linnujaht Maltal!

Pöördumise tekst eesti keeles:

Euroopa ja Aafrika linnustiku ja lindude elupaikade kaitseks ja säilitamiseks kulutatakse miljoneid eurosid ning paljud looduskaitseorganisatsioonid tegutsevad selle nimel, et kindlustada liikide säilimine ka tulevikus. Needsamad linnud rändavad igal sügisel Euroopast Aafrikasse, läbides tuhandeid kilomeetreid, et veeta talv soojemas kliimas. Igal kevadel rännatakse tagasi Euroopasse, et järglasi saada ja oma ridu täiendada.

Iga kord, kui ületatakse Malta, on rändlinnud suures hädaohus, sest paljud neist lastakse maha. Iga aasta kevadel ja sügisel tapetakse seal ohtralt kaitsealuseid linde. Seaduste jõustamine Maltal on nõrk ning ei ole taganud illegaalse jahi lõpetamist. Väikesel Malta saarel on ligi 15 000 jahimeest ja linnupüüdjat.

Kuigi Euroopa Liidu linnudirektiiv keelab kevadise linnujahi, sest kevad on sigimishooaeg ja lindudele võimalus oma arvukust taastoota, on Malta igal kevadel alates Euroopa Liiduga ühinemisest 2004. aastal avanud kevadise jahihooaja.

Viimaste aastate jooksul on Malta linnukaitseorganisatsioon BirdLife Malta püüdnud kindlustada ja tugevdada linnukaitseseadusi mitmete avalike toetuskampaaniate abil.

Kevadine jaht keelati Maltal 2008. ja 2009. aastal tänu Euroopa Kohtu otsusele. Eelmisel aastal leidis Euroopa Kohus, et Malta on rikkunud Euroopa seadusi, lubades alates liikmeksastumisest kevadist linnujahti (turteltuvidele ja vuttidele). Sellele vaatamata kaalub Malta valitsus nn. piiratud kevadise jahihooaja avamist 2010. aastal. Samuti ei teadvusta valitsus illegaalse linnujahi tõelist ulatust ja tõsidust.

BirdLife Malta ja BirdLife International`i koostöö eesmärk on kindlustada, et saavutatud tulemusi linnujahi lõpetamisel uuesti tagasi ei muudetaks.

Ka Sina saad aidata!

Kui me ei kaitse lindude Vahemere rändeteid, on igasugused linnukaitsealased jõupingutused Euroopas ja Aafrikas mõttetud. Üle Malta rändab umbes 170 linnuliiki. Maltale jõudes on need linnud kõige nõrgemad. Paljud neist püüavad Maltal puhata ja teekonna viimaseks osaks jõudu koguda. Selle asemel aga saavad nad hukka. Eelmisel septembril leidsid Birdlife Malta ja linnukaitsegrupi CABS vabatahtlikud ühest jahipiirkonnanast üle 200 tapetud linnu, sealhulgas roo-loorkulli, ööhaigru, herilaseviu ja paljude teiste ohustatud linnuliikide jäänuseid. Ja see on vaid üks näide, mis annab tunnistust Malta illegaalse linnujahi tegelikust ulatusest.

BirdLife Malta on väike organisatsioon, mis on otsustavalt asunud agressiivse linnujahiga võitlemise etteotsa. Selle liikmeid ja vabatahtlikke on hirmutatud ja ähvardatud, toimunud on vägivalla-akte ja süütamisi. Üht linnukaitseametnikku on viimase kahe aasta jooksul tulistatud ja vigastatud kaks korda.

BirdLife Malta ei anna alla ja jätkab töötamist väga keerulistes tingimustes. Palume kõigil BirdLife`i Euroopa partneritel meid toetada.

Malta peaministrile, Dr. Lawrence Gonzile

Hr. Peaminister,

Ärge tehke Maltale rohkem häbi!
Kutsume teid üles mitte rikkuma Euroopa Liidu looduskaitseseadusi mõne linnupüüdja hääle nimel kohalikel valimistel.
Kutsume teid üles täitma Euroopa Liidu seadusi Malta seadusandluse kaudu.
Kutsume teid üles kindlustama, et kogu jahiseadusandlust järgitakse täies mahus.
Kutsume teid üles täielikult ja lõplikult keelama turteltuvi ja vutijaht.

Allikas EOÜ

Estbirding kutsub kõiki üles boikoteerima Maltat seni kuni see jama pole seal lõpetatud!

Lisainfot:
www.birdlifemalta.org/
migration.wordpress.com
marathonandmore.tripod.com