Estbirdingu talvekoosolek 2021 / Winter meeting of Estbirding 2021

Estbirdingu üldkoosolek ja talveretk toimub 3.-5.detsembril Saaremaal Kuressaares Asa Spa Hotellis (endine Spaa Hotell Rüütli).

Programm

03.12.
Esimesed birderid saabuvad õhtul (alates 18:00).

04.12.
Hommikul linnuretk Saaremaa parimatesse linnupaikadesse.

Õhtune programm: (Sabba² konverentsisaalis)
16:00-16:30 Üldkoosolek
1) Ülevaade Estbirdingu tegevusest, 2022. a eelarve ja liikmemaksu kinnitamine – Mariliis Paal
3) Kohalalgatatud küsimused

16:30 – 19:30 Ettekanded jms
1) Konnakotkaste kolm palet – Pelle Mellov
2) Uusi väljakutseid lindude määramises ja taksonoomias – Uku Paal
3) Reisipiltide vaatamine: Rumeenia – Heleri Alles
4) Piltidelt lindude määramine – Mariliis Paal

5.12
Hommikul linnuretk Saaremaa parimatesse linnupaikadesse.

Estbirdingu liikmetele on osalemine tasuta, külalistele (mitteliikmetele) on osalustasu 3 eurot. Toitlustust Estbirding ei organiseeri.

Oma osalusest ja ööbimissoovist palun teata hiljemalt 26. november aadressil paalmariliis@gmail.com.

Ohutus
Üritusel saavad osaleda üksnes COVID-19 haiguse läbi põdenud või vaktsineerimiskuuri läbinud inimesed. Selle tõestamiseks tuleb esitada COVID-i tõend haiguse läbipõdemise või vaktsineerimise kohta koos isikut tõendava dokumendiga. Nakkusohutust ei pea tõendama alla 12-aastane isik. Üldkasutatavates ruumides ja rahvarohketel koosviibimistel tuleb kanda maski.

Palume loobuda osalemisest ja jääda koju, kui oled haige või oled hiljuti kokku puutunud COVID-19 haigega.

Palume arvestada, et COVID-19 eriolukorra kehtestamise korral võib üritus ka ära jääda.

***************************************************************************************************************
The winter meeting of Estbirding takes place on 3-5th December at Saaremaa Spa Hotel Rüütli.

Programm / Program:
03.12.
Participants are welcome from 18.00 on.

04.12.
Birding in the morning at Saaremaa Island.

Evening program: (Sabba² conference hall)
16:00-16:30 Official meeting
1) Activities of Estbirding, membership fee 2022 – Mariliis Paal
3) etc

16:30 – 19:30 Presentations, etc
1) Three faces of spotted eagles – Pelle Mellov
2) New challenges in identification and taxonomy of birds – Uku Paal
3) Slideshow from Romania – Heleri Alles
4) Identification Quiz – Mariliis Paal

5.12
Birding in the morning at Saaremaa Island.

There is no participation fee for Estbirding members, for guests is participation fee 3 EUR. Estbirding does not organize meals.

Registrations (incl. information about accommodation) should be done before 26th of November: paalmariliis@gmail.com.

Safety
Participant must also presenting EU digital COVID certificates (a digital proof that a person has either been vaccinated against COVID-19 or recovered from COVID-19).

Face masks must be worn indoors.