Estbirdingu kevadkoosolek 2022 / Spring meeting of Estbirding 2022

Estbirdingu üldkoosolek ja kevadretk toimub 08.-10. aprillil Saaremaal Kuressaares Asa Spa Hotellis. / The spring meeting of Estbirding takes place on 8-10th April at Saaremaa Asa Spa Hotel.

Programm:
08.04.
Esimesed bongarid saabuvad õhtul (alates 17:00) / Participants are welcome from 17.00 on.

09.04.
Roherähni seire, halva ilma korral linnuretk Lääne-Saaremaa parimatesse linnupaikadesse. / Monitoring of Eurasian Green Woodpecker or in case of bad weather birding in the morning at Saaremaa Island.

Õhtune programm: (Vahase saal)
16:00-16:30 Üldkoosolek / Official meeting
1) Ülevaade MTÜ Estbirding tegemistest / Activities of Estbirding
2) MTÜ Estbirding 2021. a majandusaasta aruande kinnitamine / Financial report 2021
3) Kohalalgatatud küsimused / etc

16:30 – 19:00 Ettekanded jms
1) Kuidas läheb roherähnil Eestis? / How is Eurasian Green Woodpecker doing in Estonia? – Rein Nellis
2) Rabahanede määramisest / Bean goose identification slideshow – Uku Paal
3) Pilguheit Islandi lindudele ja kaasaegsele ornitoloogiale / A glimpse of Icelandic birds and contemporary ornithology – Camilo Carneiro (ettekanne inglise keeles)
4) Reisipiltide vaatamine: Gabon / Slideshow from Gabon – Hannes Pehlak

10.04.
Hommikul taas roherähni seire, halva ilma korral linnuretk lähiümbruse linnupaikadesse. / Monitoring of Eurasian Green Woodpecker or in case of bad weather birding in the morning at Saaremaa Island.

Estbirdingu liikmetele on osalemine tasuta, külalistele (mitteliikmetele) on osalustasu 3 eurot. Toitlustust Estbirding ei organiseeri. / There is no participation fee for Estbirding members, for guests is participation fee 3 EUR. Estbirding does not organize meals.

Oma osalusest ja ööbimissoovist palun teata hiljemalt 31. märts aadressil paalmariliis@gmail.com. / Registrations (incl. information about accommodation) should be done before 31th of March: paalmariliis@gmail.com.

Ohutus
COVID-19 viiruse leviku ja haigestumise vältimiseks, inimeste elu ja tervise kaitseks ning ühiskonna toimimise tagamiseks tuleb järgida riiklikke kehtestatud piiranguid ja käitumisjuhiseid. Vabariigi Valitsus koostöös teadusnõukojaga hindab iganädalaselt nakatumisriski riigis ja kehtestab või leevendab meetmeid vastavalt riskitasemele. Loe siit

Palume loobuda osalemisest ja jääda koju, kui oled haige või oled hiljuti kokku puutunud COVID-19 haigega.

Safety
In order to avoid the spread of the virus and getting infected, to protect the life and health of the people and to ensure the functioning of the society, it is necessary to follow the enacted restrictions and guidelines. The Government of the Republic in co-operation with the Scientific Advisory Board does a weekly assessment of the virus risk in the country and enacts or eases the measures according to the risk level. Read here