Tamme-kirjurähn (Dendrocopos medius) - teemalind 2019

2019. aastal keskendusime tamme-kirjurähnide uute leiukohtade kaardistamisele. Ühise jõupingutuse tulemusel saime selle liigi hetkeseisust natuke parema pildi ja ka tamme-kirjurähni arvukushinnang täpsustus. Tulemused on avaldatud Eesti Looduse 2019. aasta novembrikuu numbris. Tänud kõigile välitöödel osalenud vaatlejatele!

koordinaator,
Uku Paal