Estbirdingu sügiskoosolek 2020 / Autumn meeting of Estbirding 2020

Estbirdingu sügiskoosolek toimub 25. septembril Tartu Loodusmajas (Lille 10) / The autumn meeting of Estbirding takes place on 25th September at Tartu Environmental Education Centre.

Ühine rändevaatlus ja linnuretk toimub 26. septembri varahommikul Mehikoormas. / The morning field trip takes place at Mehikoorma.

25.09. Õhtune programm / Evening program:
17:00-17:30 Üldkoosolek / Official meeting
1) Ülevaade Estbirdingu tegevusest, 2021. a eelarve ja liikmemaksu kinnitamine / Activities of Estbirding, membership fee 2021
2) Kohalalgatatud küsimused / etc

17:30 – 21:00 Ettekanded jms / Presentations, etc
1) Rõngaste otsimisest, leidmisest ja lugemisest / Ringfinding and -reading – Arnold Kristjuhan
2) Kuuse-käbilindude hääletüübid / Red Crossbill vocal types – Uku Paal
3) Rändlind metsis / A migratory bird Western Capercaillies – Andres Kalamees
4) Iisrael 2020: Eesti birderite viimane linnuretk / Slideshow from Israel – Hannes Pehlak

Estbirdingu liikmetele on osalemine tasuta, külalistele (mitteliikmetele) on osalustasu 3 eurot. / There is no participation fee for Estbirding members, for guests is participation fee 3 EUR.

Majutust ja toitlustust Estbirding ei organiseeri. / Estbirding does not organize accommodation and meals.