Hea linnuvaatleja!

Vana tuntud Tartu Linnuklubi kodulehte külastades satub nüüd uue nimega veebilehele – Estbirding. Paluks mitte ära ehmatada :) . Tegelikult on juba õige mitu aastat räägitud, et Tartu Linnuklubi pole mitte ainult Tartu või Kagu-Eesti linnuvaatlejaid koondav veebileht, vaid selle kaudu vahendatakse kogu Eesti põnevamaid vaatlusi ja sündmusi. Kuna linnuvaatlemine on riigipiire ületav harrastus, siis sai uueks nimeks valitud rahvusvahelisem Estbirding.

Veebilehelt leiab endiselt põnevamate vaatluste infot. Aga info edastamisel on ülimalt oluline, et eksikülaliste teated jõuaksid vaatlejateni võimalikult kiiresti. Selleks on Estbirding käivitanud telefoni lühisõnumite teel töötava teavitussüsteemi – Rariliini. Mis Rariliin täpsemalt on, kuidas see töötab ja mida peab liitumiseks tegema, sellest saab täpsemalt lugeda Rariliini viite alt. Kõik huvilised nii Eestist kui ka mujalt on Rariliiniga liituma oodatud.

Uue kodulehe ja Rariliini haldamiseks on loodud ka uus organisatsioon MTÜ Estbirding. Kõik Rariliiniga liitujad on ühtlasi ka Estbirdingu liikmed, s.t. liitudes MTÜ-ga Estbirding kaasneb liikmemaksu eest ka Rariliiniga liitumine. Oma bongarite ühenduse loomiseks oligi Eestis juba ammu aeg küps. Tegutseb näiteks Soomeski oma Bongariliitto. Üheks oluliseks ülesandeks on Estbirding’ul ka üha kasvava bongariteväe ohjamine. On tähtis, et linnuvaatlejate hordid kõiki looduskaitse- ja eetikareegleid järgiks, et linde ikka neid ohustamata ja turvaliselt vaadeldaks.

Loodame, et uue veebilehe ja infovahenduse süsteemi loomine aitab oluliselt kaasa linnuharrastuse levimisele, mille kaudu paranevad teadmised Eesti linnustiku kohta ja saab paremini meie linnurikkust kaitsta.

MTÜ Estbirding juhatus