Linnuralli Estonian Open 2012 kutse / Invitation to Birdrace Estonian Open 2012

Estbirding ja Viron Lintuseura kutsuvad kõiki vanu ja uusi võistkondi
linnurallile Estonian Open 2012.

Ralli aeg: laupäev 18. august 2012, kell 3:00-17:00
Ralli ala: Saare maakond (sh Saaremaa, Muhu, Ruhnu jt Saare maakonna koosseisu kuuluvad saared). NB! Ralli alast jääb välja kogu Torgu vald Sõrve poolsaarel (sh Sõrve linnujaam). See kitsendus on tehtud selleks, et ralli oleks võrdsem ja huvitavam.

Ralli reeglid leiab siit.

Ralli kokkuvõtete tegemine toimub Kuressaares Saaremaa Ühisgümnaasiumi (SYG) Hostelis , kus koguneme laupäeval 18.
augustil kell 18:00. Algatuseks sööme õhtust, kokkuvõtete tegemine
algab kell 19:00. NB! Hilinemine ei ole lubatud! Õhtul saun.
Hommikusöök pühapäeval kell 8:00.

Osavõtumaks, mis sisaldab õhtu- ja hommikusööki, majutust ja ruumide renti (saal, saun) on 30.- eurot.
NB! Nendele, kes Saaremaa Ühisgümnaasiumi Hostelisse öömajale ei jää, on osavõtumaks 10.- eurot.

Soovi korral saab juba reedel 17. augustil SYG Hostelisse kohale tulla, aga selle majutuse peavad soovijad ise broneerima ja selle eest ka ise otse tasuma (kontaktid ja hinnad leiab hosteli veebilehelt).

Osalejatel palume registreeruda hiljemalt 10. augustil aadressil
margus.ots@gmail.com või telefonil +372 50 82244 (Margus Ots). Soome võistkonnad saavad registreeruda Risto Lammin-Soila (Viron Lintuseura) kaudu: risto.lammin-soila@pp.inet.fi, +358 40 700 4784.
NB! Võistkond loetakse registreerunuks alles pärast osavõtumaksu tasumist. Eesti võistkonnad saavad osavõtumaksu tasuda Estbirdingu kontole, Soome võistkonnad saavad maksta aga Viron Lintuseura vahendusel.

NB! Muudatus linnuralli Estonian Open reeglites!
Kuna möödunud aastal jättis üks esikohta jaganud võistkond – Team Ristisaari – linnuharulduste komisjoni (HK) poolt käsitletava liigi vaatluse HK-le üldse esitamata, siis võeti neilt tulemusest 1 liik vähemaks. Seega on Estonian Open 2011 võitja RC & Pets 119 liigiga ja Team Ristisaari on 118 liigiga 2. kohal. Et sarnaseid kahetsusväärseid juhtumeid tulevikus ennetada, tuleb ralli käigus vaadeldud HK poolt käsitletavate liikide vaatlused HK-le esitada hiljemalt 7 kalendripäeva jooksul pärast rallit. Kui ei esitata, siis võetakse need liigid tulemusest automaatselt maha.

NB! Saaremaa rarid!
Mitmed mandril tavalised ja üldlevinud liigid Saaremaal üldse ei esine või on seal ülimalt haruldased külalised. Seetõttu on Saaremaa rallil HK liikidega võrdsustatud järgmised liigid: laanepüü TETBON, metsis TETURO, händkakk STRURA, valgeselg-kirjurähn DENLEU, tamme-kirjurähn DENMED, laanerähn PICTRI, hallpea-rähn PICCAN, tutt-tihane PARCRI ja puukoristaja SITEUR. HK liikidega võrdsustamine tähendab seda, et nende liikide ralli käigus tehtud vaatlusi käsitleb HK. Seega, hoidke kaamerad ja lindistusvahendid käepärast. Vaid kuuldud hääle põhjal HK üldjuhul vaatlusi ei kinnita.

***

INVITATION TO BIRDRACE ESTONIAN OPEN 2012

Estbirding and Viron Lintuseura invite everybody to Estonian Open 2012 Birdrace.

Time: Saturday 18.08.2012 3:00 – 17:00
Race area: Saare county (including Saaremaa, Muhu, Ruhnu and other
islands included in Saare county).
NB! Torgu Parish is not included in the area, to make the race more challenging and interesting.

Rules of the race can be found from here

The meeting will be held at Kuressaare Secondary School Hostel (SYG Hostel), where teams are expected on Saturday evening at 18:00. Evening starts with dinner. The summary of the race starts at 19:00. Please don’t be late! After that sauna. Breakfast is served on Sunday morning at 8:00.

Participation fee (includes dinner, breakfast, housing, sauna) is 30.- EUR.
NB! If you don’t sleep at the SYG Hostel, the fee is 10 EUR.
It is possible to arrive day earlier but then you have to make necessary bookings and payments yourself (contacts can be found at the hostel website).

Please sign up for the race before 10th of August through margus.ots@gmail.com or call +372 50 82244 (Margus Ots). Finnish teams can sign up through Risto Lammin-Soila (Viron Lintuseura): risto.lammin-soila@pp.inet.fi, +358 40 700 4784.
NB! Teams are officially signed up after paying the participation fee.

NB! Change in the rules of the race!
As last years one of the winning teams hasn’t reported a Rarities Committee species observation, the last year scores have been changed as a consequence. So, the Estonian Open 2011 winner is Team Rc & Pets with 119 species and Team Ristisaari helds second place with 118 species. To avoid similar uncomfortable situations we expect teams to fill the necessary documentation of encountered rarities during 7 days after the race. Otherwise these Rarities Committee species are deleted from the list.

NB! Local rarities in Saaremaa.
Several species which are common on mainland are extremely rare on islands. So we handle following species as Rarities Committee species and these have to be well seen (no heard-only observations) or documented to avoid speculations afterwards: TETBON, TETURO, STRURA, DENLEU, DENMED, PICTRI, PICCAN, PARCRI, SITEUR.