Linnuvaatlusvõistlus 2024 - Ööliigid

Ööliikide võistlus on Estbirdingu ajaloos esmakordne ja uut on ka tehnilises lahenduses. Enam ei ole osalejatel vaja ise andmeid võistluse tabelisse sisestada, need lähevad sinna PlutoF andmebaasist automaatselt. Võistlejatel tuleb vaid ööliikide vaatlused siduda PlutoF-is projektiga EB Öö, millele saab ligipääsu võistlusele registreerudes. Samuti saavad osalejad selgeks oma asukohas päikeseloojangu ja -tõusu kellaaja tuvastamise.

Öösel võistlusvaatlusi tehes on vaja ekstra tähelepanu pöörata sellele, et ei häiritaks puhkavaid päevase eluviisiga linde, pesal istuvaid linde ega läheduses elavaid inimesi.

Alanud aastal on võistluse alaks ka Läti, kuna seal toimub haudelindude levikuatlase koostamine ja võistlejate panus andmetesse kulub marjaks ära. Nii Läti kui ka loodetavasti peagi uuendatava Eesti linnuatlase huvides on arendada vaatlejate oskust ja harjumust pesitsuskoode kasutada, milleks saab võistluse jooksul soovitusi ja vajadusel nõu.

Võistlusega liituda saab kogu aasta jooksul, arvesse lähevad vaatlused alates registreerumise kuu algusest. Võistlusel osalejad on teretulnud Facebooki gruppi Estbirdingu linnuvaatlusvõistlus – sinna tuleb kuu alguses võistluse eelmise kuu kokkuvõte ning oodatud on ka kõigi osalejate muljed ja küsimused.

Võistluse hetkeseis

Võistlusele registreerumine ja lisainfo: ingrid.koitmae[ät]gmail.com.

Ööliigid 2024 reeglid

 1. Võistluse eesmärk on avastada võimalikult palju erinevaid linnuliike öösel. Ööks loetakse ajavahemikku pool tundi pärast päikeseloojangut kuni pool tundi enne päikesetõusu.
 2. Võistluse it-lahendus kontrollib automaatselt iga vaatluse vastavust öö määratlusele, kuna päikeseloojangu- ja tõusu kellaaeg sõltub vaatluse asukohast. Võistleja ise saab neid kellaaegu vaadata vastavatest äppidest (nt LunaSolCal, Foreca, Yr) või veebilehtedelt.
 3. Linnu määramiseks piisavad tunnused peavad olema nähtud/kuuldud võistluses lubatud ajal. Liigi määrangu õigsuses peab olema kindel. Selleks võib kasutada märgatud linnust tehtud foto-, video- ja helisalvestisi ning asjatundjate abi.
 4. Võistluse ala on Eesti ja Läti territoorium, sh territoriaalmeri.
 5. Vaatlused tuleb sisestada PlutoF andmebaasi projekti EB Öö. Projektiga võib siduda ainult võistluse reeglitele vastavaid vaatlusi. Sama liigi vaatlusi võib lisada mitu.
 6. Nii Eesti kui Läti vaatlustele on soovitatav lisada pesitsuskoodid. Lätis tehtud pesitsusvaatluste andmed antakse üle Läti linnuatlase töörühmale.
 7. Eelistatud on vaatluste sisestamine jooksvalt, võistlusel lähevad arvesse hiljemalt järgmise kuu 5. kuupäeval sisestatud vaatlused.
 8. Võistlusel tuleb minimeerida lindude häirimist, keelatud on peibutamine elektrooniliste seadmetega. Võistlusel ei arvestata loorvõrkude ja muude püünistega püütud linde.
 9. Kasutada võib soojuskaameraid, mikrofone, radareid. Vaatlused peavad toimuma reaalajas ja vaatleja võib vaatluse ajal olla seadmest kuni 30 m kaugusel.
 10. Arvesse lähevad esinemiskategooriate A-C liigid. Eesti Linnuharulduste Komisjonis käsitletavate liikide vaatlusi arvestatakse pärast komisjoni poolt kinnitamist.
 11. Korraldajad võivad esitada määrangute ja vaatlusolude (nt vaatlusaeg) kohta täpsustavaid küsimusi. Võistluse reeglitele mittevastavad vaatlused jäetakse arvesse võtmata – tehniliselt need eemaldatakse projektist EB Öö, ent jäävad andmebaasi PlutoF alles.