Rarileidja 2017 / Birdfinder 2017

Rarileidja 2017 võistluse eesmärgiks on leida aasta jooksul võimalikult palju haruldasi liike. Võistlusel osalemiseks pead olema EB liige ja saatma oma vaatlus(ed) aadressile tali.tiiu@gmail.com. Igale liigile on omistatud väärtuspunktid. Aasta jooksul kogutud punktid summeeritakse ja enim punkte kogunud võistleja saab Rarileidja 2017 tiitli.

Edetabel / Ranking

1. Ranno Puumets 7 (2 ANSERY, 1 BRARUF)
2. Tarvo Valker 6 (1 MILMIL, 1 ANSERY)
3. Uku Paal 4 (1 GAVADA, 1 LARCAC)
4. Juha Saari 3 (1 SOMSPE) / Kaarel Võhandu 3 (1 PODNIG)
5. Mariliis Märtson 1 (1 PICVIR) / Raul Vilk 1 (1 BRARUF)

Rarileidja võistluse reeglistik järgib üldjoontes Estbirdingu spondereegleid v.a. rühmaleidude puhul. Kui lind leitakse retkerühma poolt, siis punkti saab linnu esmamärkaja. Märkamishetkel ei pea määrang olema kindel. Tähtis on see, et teavitad teisi esimesena imeliku linnu leidmisest (a la “Vaadake, seal lendab imelik kajakas!”). Kui lindu märkab mitu inimest samal hetkel, saavad kõik esmamärkajad punkti.

Punkte ei arvestata võrgust saadud lindude eest.

Ühe liigi mitmekordsel leidmisel saab uue leiu eest taas punkte.

Punkte saab vastavalt leidude, mitte leitud isendite arvule. N: 5-isendilise punakael-lagle salga leidmisel saad vaid 1 punkti.

Jätkuvalt tuleb haruldase liigi leiust teatada Rariliini kaudu.

Estbirdingu bongarireeglistiku kohaselt peavad kõik HK nimekirja kuuluvad liigid olema dokumenteeritud või HK’s kindlasti aktsepteeritavad. Muud haruldused peaksid samuti olema dokumenteeritud või nähtud mitme vaatleja poolt.

NB! Kui HK nimekirja kuuluv liik on jäetud HK-le esitamata ja/või HK ei aktsepteeri vaatlust, siis punktid antud liigi eest võetakse maha. Estbirdingu liige peab oma HK liikide vaatlused HK-le esitama hiljemalt jooksva aasta lõpuks (detsembri vaatlused saavad 10 päeva pikendust).